Prezime i Ime
Međunarodni razred
MR .
Godina rođenja, Spol
,
Stranac
DA
Naziv kluba, Grad
(),
Kategorija
RANG LISTA S - PLASMANI
Turnir Rang Plasman Obračun S/D Kat. UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
UKUPNO000000000
SVI PLASMANI
Turnir Rang Plasman Obračun S/D Kat. UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M