Prezime i Ime
Frank Jure
Međunarodni razred
NE
Godina rođenja, Spol
1997, M
Stranac
NE
Naziv kluba, Grad
Franjo Punčec (PUN), Čakovec
Kategorija
S
RANG LISTA S - PLASMANI
Turnir Rang Plasman Obračun S/D Kat. UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
PUNČEC OPEN - SENIORI (15.000 KN)39.-16.27.08.2017PojedinačnoS38438438438400000
UKUPNO38438438438400000
SVI PLASMANI
Turnir Rang Plasman Obračun S/D Kat. UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
PUNČEC OPEN - SENIORI (15.000 KN)39.-16.27.08.2017PojedinačnoS38438438438400000