Prezime i Ime
KNEZOVIć ANđELA
Međunarodni razred
NE
Godina rođenja, Spol
2010, W
Stranac
NE
Naziv kluba, Grad
Pomak (POM), Split
Kategorija
10
RANG LISTA 12 - PLASMANI
Turnir Rang Plasman Obračun S/D Kat. UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
OP DALMACIJE39.-16.24.04.2017Pojedinačno122424240240000
OP SOLINA49.-16.20.03.2017Pojedinačno122020200200000
UKUPNO4444440440000
SVI PLASMANI
Turnir Rang Plasman Obračun S/D Kat. UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
OP DALMACIJE39.-16.24.04.2017Pojedinačno122424240240000
OP SOLINA49.-16.20.03.2017Pojedinačno122020200200000