Prezime i Ime
VIDOVIč BLAž
Međunarodni razred
NE
Godina rođenja, Spol
2002, M
Stranac
NE
Naziv kluba, Grad
(),
Kategorija
16
RANG LISTA 16 - PLASMANI
Turnir Rang Plasman Obračun S/D Kat. UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
MARIN ŠUICA JUNIOR OPEN - TE29.-16.03.07.2017Pojedinačno1611211211211200000
UKUPNO11211211211200000
SVI PLASMANI
Turnir Rang Plasman Obračun S/D Kat. UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
MARIN ŠUICA JUNIOR OPEN - TE29.-16.03.07.2017Pojedinačno1611211211211200000