Prezime i Ime
Bajo Lovre
Međunarodni razred
NE
Godina rođenja, Spol
2007, M
Stranac
NE
Naziv kluba, Grad
Ragusa (RGS), Dubrovnik
Kategorija
12
RANG LISTA 12 - PLASMANI
Turnir Rang Plasman Obračun S/D Kat. UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
OP TK METKOVIć59.-16.31.03.2018Pojedinačno121212121200000
UKUPNO1212121200000
SVI PLASMANI
Turnir Rang Plasman Obračun S/D Kat. UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
OP TK METKOVIć59.-16.31.03.2018Pojedinačno121212121200000