Pristupnica za članstvo u HTS

Dobro došli na stranicu za registraciju u punopravno članstvo HTS-a sukladno čl.14 do l.26. Pravilnika o registracijama HTS-a.

Ako već imate Iskaznicu, molimo Vas nemojte se ponovo registrirati.
Ako ste već poslali email adresu HTS-u ranije, zatražite podatke za ulaz ovdje.
Ako niste poslali email adresu, Pošaljite istu klubu i dobit ćete podatke za pristup.

Postupak registracije:

  1. Popunite sva polja za registraciju, stavite kvašicu u potvrdni okvir "Prihvaćam Izjavu", a zatim kliknite na "Pošalji zahtjev".
  2. Nakon uspješno poslanog zahtjeva, na svoju e-mail adresu dobiti ćete elektronsku poruku za verifikaciju email adrese. Kliknite na link u poruci kako bi verificirali email adresu i potvrdili registraciju.
  3. Nakon uspješno dovršene Registracije, na svoju e-mail adresu dobiti ćete elektronsku poruku, sa svim Vašim osobnim podatcima koji su formirani tijekom Registracije i uputu sa svim potrebnim podacima za uplatu Registracije.
  4. Nakon zaprimljene uplate, i suglasnosti kluba za registraciju od HTS-a ćete dobiti elektronsku poruku na vaš e-mail, kojom HTS potvrđuje da je zaprimio vašu uplate Registracije, kao i obavijest o aktiviranju CRO PIN-a i početku korištenja Online Servisa HTS-a.

Posebno napominjemo, da ćete od Saveza dobivati sve informacije koje se tiču vašeg CRO PIN članstva, na e-mail adresu koju ćete sami prilikom registracije upisati u zato predviđeno polje. Posebno preporučamo, da koristite e-mail adresu kojoj moćete pristupiti iz bilo kojeg dijela svijeta. Prije prijavljivanja svoje e-amail adrese preporučamo, da odmah spremite u svoje kontakte adresu Saveza, HTS@HTS.hr, kako bi osigurali da vaš dobavljač e-mail usluga prihvaša sve CRO PIN poruke od HTS-a, odnosno, da ih ne proslijedi u neželjenu poštu. Ovime se smanjuje mogućnost da imate probleme prilikom registracije za CRO PIN članstvo. Osobne podatke koje ćete dostaviti Savezu, biti će korišteni samo za vaše nastupe na natjecanjima iz kalendara natjecanja HTS, objavu vijesti na web stranici Saveza i dostavu raznih drugih informacija kojima će Savez informirati svoje članstvo.
Email adrese i brojeve telefona igrača, koje ste prilikom registracije i postupka vašenja CRO PIN, dostavili Savezu, dostavit će se samo službenim organizatorima turnira na koje ćete se prijavlti i to na dan, kada za određeni turnir. završavaju prijave (Entry Deadline). HTS uvašava vašu privatnost, vaše osobne podatke (uključujući I vašu e-mail adresu) neće bez vaše posebne dozvole .dostavljati trećim osobama.
Obzirom na naprijed navedeno .Savez će sa članstvo komunicirati i slati razne obavijesti, isključivo putem personificiranih Newsletter e-maila.>Hrvatsko      Stranac
NE      DA
NE      DA

Muški        Ženski
NE      DA

IZJAVA LANA - NATJECATELJA Izjavljujem da u se pridravati Pravilnika, Statuta i odluka HTS te pravilnika ITF, koji su publicirani na web stranici HTS, www.hts.hr Izjava ostaje na snazi sve dok ne obavijestim HTS u pisanom obliku da se trajno povlaim iz lanstva Saveza ili u sluaju da moje lanstvo prestane iz razloga opisanih l .u Statuta Saveza i Pravilniku o Registraciji. Svjestan sam da postoje rizici u mom sudjelovanju na nacionalnim i meunarodnim turnirima, ukljuujui, ali ne ograniavajui se samo na one koji su povezani s vremenskim uvjetima , uvjetima nastupa , opremi , ostalim sudionicima i gledateljima . U potpunosti preuzimam rizike povezane s mojim sudjelovanjem na turnirima iz kalendara HTS, te se sukladno zakonom doputenim, odriem se prava na zahtjeve, zahtjeve svojih nasljednika, pravnih zastupnika koje bi eventualno mogao imati prema HTS. Isto tako odriem se prava zahtjeva da od direktora turnira, slubenika i zaposlenika turnira, punomonika ili drugih osoba koje su ukljuene u organizaciju turnira, potraujem bilo kakovu tetu za ozljede, bilo kakav drugi gubitak ili eventualnu tetu koja moe nastati tijekom mog sudjelovanja na turniru, vezano za odluke, rjeenja ili djelovanja, naprijed navedenih osoba ili njihovih ovlatenih zastupnika. Ovime potvrujem da se u sluaju turnira koji se otkazuje iz razloga vie sile ili oekivanog rizika prema miljenju HTS ili organizatora turnira, HTS, a ni organizator ne prihvaaju nikakvu odgovornost za nastanak bilo kakovih trokova, ne ograniavajui se nai trokove puta i smjetaja . Potvrujem da je moja osobna odgovornost, da se osiguram i da imam police osiguranja, koje pokrivaju moja putovanja na turnire HTSV i osiguranja koja pokrivaju sve vidove teta radi moguih nezgode-ozljeda, koje mogu nastati kao posljedice mojih nastupa na turnirima iz kalendara HTS. Registracijom prihvaam primati obavijesti HTS sa kojih se mogu u svakom trenutku odjaviti. Ovim potvrujem da sam proitao i razumio naprijed navedeno i dajem suglasnost na naprijed navedeno, te u znak pristanka i suglasnosti, stavljam kvaicu u potvrdni okvir Izjave.

Prihvaćam izjavu


Registracijom ili kreiranjem korisničkog računa, Korisnik daje suglasnost i privolu na to da se njegovi osobni podatci upotrijebe za potrebe kreiranja korisničkog računa i njegove evidencije te da ga se putem elektronicke komunikacije kontaktira kao i da prima materijale i obavijesti vezane za promotivne aktivnosti HTS-a. Korisnik u svako doba može povuci navedenu suglasnost i privolu, na stranici svog korisničkog profila ili kontaktiranjem HTS-a na e-mail adresu: hts@hts.hr.

Prihvaćam izjavu