Rang liste: 06.05.2019
   Preuzmi rang listu    Tablica bodova Rang liste - ARHIVA
 

Ispričavamo se zbog eventualnih pogrešaka u rang listama koje su nastale zbog tehničkih problema sa sustavom.

Sve primjedbe na bodovanje i rang liste molimo Vas šaljite na tajna.recic@hts.hr

Sve primjedbe bit će obrađene u najkraćem mogućem roku. Zahvaljujemo se na razumijevanju.

Kategorija: 12

2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
610 495 495 135 240 115 55 0 0
2007: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
500 435 435 285 0 200 65 0 0
#3 Levak Noa
2007: Franjo Punec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
480 397 397 225 0 173 53 0 0
#4 Smoli Nikola
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
474 412 412 360 52 287 62 0 0
#5 Cerezin Vito
2007: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
382 306 306 46 52 122 57 0 0
2008: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
375 276 276 96 100 247 61 38 0
2008: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
372 314 314 238 40 221 38 20 0
#8 Brki Karlo
2007: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
347 275 275 155 32 179 72 0 0
#9 prung Juraj
2007: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
297 246 246 206 0 137 39 12 0
#10 Tomi Jakov
2008: akovo
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
272 248 248 48 148 136 0 24 0
2008: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
257 184 184 158 26 137 42 31 0
#12 Pasari Noa
2008: Vulpes
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
253 202 202 108 36 131 27 24 0
2007: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
241 214 214 146 0 27 27 0 0
#14 Terze Bruno
2008: Stobre
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
234 188 188 92 40 150 20 16 0
2007: ubievac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
229 196 196 106 0 179 23 0 0
2008: Medveak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
225 186 186 0 186 39 0 39 0
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
221 184 184 112 40 63 27 10 0
#18 agovac Erik
2007: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
200 174 174 148 0 120 26 0 0
#19 tih Luka
2007: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
199 160 160 134 0 71 39 0 0
2007: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
186 163 156 140 0 56 23 0 0
2009: VII
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
185 166 166 0 114 91 0 12 0
2007: HTK Zagreb
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
182 172 172 132 0 114 10 0 0
#23 Erceg Marko
2009: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
182 140 140 0 100 114 0 32 0
2008: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
179 152 152 54 46 79 20 7 0
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
178 162 162 110 32 48 16 0 0
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
173 140 140 72 0 87 16 0 0
2009: Kastav
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
171 133 133 0 133 102 0 38 0
2008: Uljanik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
170 150 150 72 32 92 12 8 0
#29 Sui Frano
2007: Stobre
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
165 160 160 78 56 63 0 0 0
#30 Markan Jan
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
160 120 120 52 52 60 16 12 0
2008: Vodnjan-Dignano
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
159 147 147 52 0 123 0 0 0
2007: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
152 152 152 78 0 78 0 0 0
#33 Tadi Roko
2008: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
150 122 122 52 70 48 28 0 0
2007: Prelog
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
139 130 130 84 0 53 0 0 0
#35 Jeli Fran
2007: Brod
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
138 111 111 71 0 27 18 0 0
#36 Bokun Natan
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
126 126 112 60 0 54 0 14 0
#37 Klarii Niko
2007: Medveak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
126 100 100 52 0 78 26 0 0
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
124 116 116 48 68 8 8 0 0
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
124 116 116 96 0 32 8 0 0
#40 Mahmet Jan
2007: Medveak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
120 112 112 96 0 44 8 0 0
2007: Pro 2000
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
119 93 93 93 0 52 26 0 0
2007: Naice
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
104 86 86 86 0 50 18 0 0
2008: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
100 100 100 60 20 12 0 0 0
#44 Rimac Jakov
2008: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
100 100 100 52 0 26 0 0 0
#45 Nadali Niko
2007: Medveak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
100 88 88 72 0 62 12 0 0
2008: Opatija
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
99 56 56 0 56 43 19 24 0
#47 Kai Ante
2007: Ragusa
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
97 92 92 0 72 65 0 0 0
2009: Pomak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
94 94 94 0 66 26 0 0 0
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
90 90 90 16 16 0 0 0 0
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
90 74 74 42 0 16 16 0 0
2008: Brod
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
89 81 81 60 21 40 0 8 0
2008: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
86 86 86 66 0 20 0 0 0
2009: Poega
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
85 58 58 0 58 53 0 27 0
2007: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
84 84 84 68 0 20 0 0 0
#55 ari Ivano
2007: Stobre
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
77 72 72 32 0 17 0 0 0
2007: Katela
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
72 72 72 16 40 40 0 0 0
2009: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
69 62 62 0 2 7 0 0 0
2008: Franjo Punec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
64 64 64 64 0 48 0 0 0
2009: Borovo Naselje
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
63 63 63 0 17 0 0 0 0
2008: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
60 60 60 20 0 20 0 0 0
#61 Vui Marc
2007: Novigrad
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
58 50 50 50 0 52 8 0 0
2007: Osijek
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
57 49 49 49 0 28 8 0 0
2008: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
56 56 56 0 20 0 0 0 0
2007: Dubrovnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
56 46 46 46 0 10 10 0 0
2008: VII
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
54 54 54 18 16 12 0 0 0
2007: pansko
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
52 52 52 12 0 0 0 0 0
2007: akovo
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
52 52 52 26 0 26 0 0 0
2009: Osijek
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
52 36 36 0 36 16 0 16 0
2007: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
50 50 50 50 0 0 0 0 0
2007: Vrbovec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
48 48 48 32 0 0 0 0 0
2009: Metkovi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
48 48 48 0 12 0 0 0 0
2008: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
46 46 46 26 0 26 0 0 0
2009: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
45 37 37 0 37 34 0 8 0
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
44 44 44 12 32 0 0 0 0
2010: Brod
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
44 44 44 0 0 0 0 0 0
2007: Kvarner
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
40 40 40 40 0 0 0 0 0
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
40 40 40 16 0 0 0 0 0
#78 Mre Luka
2007: Stobre
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
38 38 38 26 0 26 0 0 0
2008: Libertas
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
37 20 20 0 20 17 0 12 0
2009: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
36 36 36 0 36 20 0 0 0
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
34 34 34 22 0 20 0 0 0
2009: Rukavac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
34 26 26 0 26 34 0 8 0
#83 Pali Noa
2009: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
33 25 25 0 25 28 0 8 0
2009: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
32 32 32 0 32 16 0 0 0
2009: Dubrovnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
32 32 32 0 16 0 0 0 0
#86 oti Teo
2008: Pomak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
31 18 18 6 0 13 8 0 0
2007: Futur
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
28 28 28 28 0 0 0 0 0
2009: Wimbledon
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
26 26 26 0 26 26 0 0 0
2007: Naice
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
26 26 26 26 0 0 0 0 0
#90 Naki Niko
2007: ubievac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
26 26 26 26 0 26 0 0 0
2007: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
26 26 26 26 0 20 0 0 0
2008: Ploe
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
26 26 26 26 0 26 0 0 0
2007: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
24 24 24 0 24 0 0 0 0
2008: VII
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
21 14 14 14 0 19 7 0 0
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 20 0 0 0 0 0
2008: Poega
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 20 0 20 0 0 0
2007: Terra
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 20 0 0 0 0 0
2009: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 0 0 0 0 0 0
#99 ari Niko
2007: Futur
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 20 0 0 0 0 0
2008: Brod
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 0 0 0 0 0 0
2008: Smrikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 8 8 0 8 12 0 12 0
2007: Medveak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
17 17 17 17 0 0 0 0 0
2008: upa Dubrovaka
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
17 12 12 0 12 5 0 5 0
2007: Brod
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 16 0 0 0 0 0
#105 Bori Jan
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 0 0 0 0 0 0
2007: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 16 0 0 0 0 0
2007: Ragusa
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 16 0 0 0 0 0
2008: ubievac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 16 0 0 0 0 0
2009: Osijek
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 0 16 0 0 0 0
2008: Chromos
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 0 16 0 0 0 0
2008: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
14 14 14 14 0 12 0 0 0
2008: Vulpes
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
14 14 14 14 0 12 0 0 0
2007: San Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 12 0 0 0 0 0
2007: Vulpes
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 12 0 12 0 0 0
#115 imek Noa
2008: Varteks
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 12 0 12 0 0 0
2007: Kvarner
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
10 2 2 2 0 8 8 0 0
2008: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
8 8 8 8 0 0 0 0 0
2008: Libertas
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
8 3 3 0 3 5 0 5 0
2008: upa Dubrovaka
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
7 0 0 0 0 7 0 7 0
2007: Libertas
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
6 6 6 6 0 0 0 0 0
2008: HATK Mladost
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
6 6 6 5 1 0 0 0 0
2009: HATK Mladost
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
6 6 6 0 6 0 0 0 0
2007: Vrbovec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
6 6 6 0 6 0 0 0 0
2009: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
5 5 5 0 5 0 0 0 0
2009: Samobor 1890
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
5 5 5 0 5 0 0 0 0
2008: Dubrovnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
5 0 0 0 0 5 0 0 0
2007: Movens
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
3 3 3 3 0 0 0 0 0
2008: Karlovac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
3 3 3 3 0 0 0 0 0
2008: Franjo Punec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
3 3 3 3 0 0 0 0 0
2008: Franjo Punec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
3 3 3 3 0 0 0 0 0
2009: Rukavac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 0 2 0 0 0 0
2009: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 0 2 0 0 0 0
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 2 0 0 0 0 0
2009: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 0 2 0 0 0 0
2010: Stars
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 0 2 0 0 0 0
2008: Futur
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 2 0 0 0 0 0
2008: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 2 0 0 0 0 0
 

LEGENDA:

UK UKUPNI BODOVI
PO UK Pojedinana natjecanja UKUPNO
PK UK Pojedinana konkurencija UKUPNO
PK Pojedinana konkurencija u kategoriji i mlaima
PK ST Pojedinana konkurencija u starijim kategorijama
PA UK Konkurencija parova UKUPNO
PA Konkurencija parova u kategoriji i mlaima
PA ST Konkurencija parova u starijim kategorijama
M Momadska natjecanja UKUPNO