Rang liste: 01.03.2019
   Preuzmi rang listu    Tablica bodova Rang liste - ARHIVA
 

Ispri�avamo se zbog eventualnih pogre�aka u rang listama koje su nastale zbog tehni�kih problema sa sustavom.

Sve primjedbe na bodovanje i rang liste molimo Vas �aljite na tajna.recic@hts.hr

Sve primjedbe bit �e obra�ene u najkra�em mogu�em roku. Zahvaljujemo se na razumijevanju.

Kategorija: 12

2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
713 585 585 225 240 128 30 38 0
2007: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
533 471 471 225 96 62 62 0 0
#3 Levak Noa
2007: Franjo Punčec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
442 355 355 183 0 87 57 0 0
#4 Smoli Nikola
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
391 331 331 231 52 60 50 10 0
#5 Cerezin Vito
2007: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
361 292 292 32 52 69 50 0 0
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
352 287 287 215 40 65 65 0 0
2008: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
312 240 240 0 240 72 0 72 0
#8 Brki Karlo
2007: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
308 236 236 108 40 72 72 0 0
#9 prung Juraj
2007: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
289 240 240 160 40 89 27 12 0
2008: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
279 251 251 151 64 28 0 28 0
2008: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
270 224 224 32 80 46 0 46 0
2007: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
241 214 214 146 0 27 27 0 0
#13 Pasari Noa
2008: Vulpes
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
225 174 174 28 114 51 15 36 0
2008: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
221 172 172 68 104 49 0 49 0
#15 Tomi Jakov
2008: Đakovo
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
196 172 172 0 120 24 0 24 0
#16 Terze Bruno
2008: Stobreč
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
182 150 150 28 46 32 0 15 0
#17 tih Luka
2007: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
180 152 152 126 0 28 28 0 0
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
166 150 150 78 32 16 16 0 0
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
160 128 128 72 0 32 15 0 0
2009: VIŽI
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
154 142 142 0 100 12 0 12 0
2008: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
153 146 146 28 92 7 0 7 0
#22 agovac Erik
2007: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
148 140 140 94 0 8 8 0 0
#23 Sui Frano
2007: Stobreč
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
148 138 138 68 24 10 5 0 0
2008: Uljanik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
139 131 131 0 85 8 0 8 0
2007: HTK Zagreb
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
138 128 128 88 0 10 10 0 0
2007: Šubićevac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
135 130 130 80 0 25 5 0 0
2007: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
134 134 134 20 0 0 0 0 0
2007: Prelog
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
131 122 122 40 0 9 0 0 0
#29 Jeli Fran
2007: Brod
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
126 111 111 71 0 15 6 0 0
#30 Erceg Marko
2009: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
124 104 104 0 56 20 0 10 0
2007: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
121 113 106 90 0 15 15 0 0
2008: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
118 118 118 32 70 0 0 0 0
#33 Biondi Luka
2008: Opatija
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
118 82 82 0 82 36 0 36 0
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
116 116 116 72 24 0 0 0 0
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
110 110 110 36 16 0 0 0 0
#36 Markan Jan
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
110 98 98 0 82 12 0 12 0
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
107 107 107 36 71 0 0 0 0
#38 Mahmet Jan
2007: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
105 97 97 81 0 8 8 0 0
#39 Bokun Natan
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
104 104 104 36 0 0 0 0 0
#40 ari Ivano
2007: Stobreč
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
97 92 92 52 0 17 0 0 0
2008: Brod
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
89 81 81 28 53 8 0 8 0
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
89 73 73 41 0 16 16 0 0
2007: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
88 88 88 40 0 0 0 0 0
2009: Kastav
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
88 69 69 0 69 19 0 19 0
2007: Pro 2000
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
85 67 67 67 0 18 18 0 0
2008: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
74 74 74 26 0 0 0 0 0
#47 Kai Ante
2007: Ragusa
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
69 56 56 20 36 13 13 0 0
2009: Pomak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
68 68 68 0 40 0 0 0 0
2009: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
67 60 60 0 0 7 0 0 0
2008: Smrikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
64 40 40 0 40 24 0 24 0
2009: Borovo Naselje
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
63 63 63 0 17 0 0 0 0
2008: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
60 60 60 40 0 0 0 0 0
2007: Našice
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
60 54 54 54 0 6 6 0 0
2007: Vrbovec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
58 48 48 32 0 10 0 10 0
2008: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
56 56 56 0 20 0 0 0 0
2007: Dubrovnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
56 46 46 46 0 10 10 0 0
2007: Smrikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
51 32 32 32 0 19 19 0 0
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
49 49 49 12 37 0 0 0 0
2009: Metković
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
48 48 48 0 12 0 0 0 0
2007: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
48 48 48 48 0 0 0 0 0
2007: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
46 46 46 30 0 0 0 0 0
2010: Brod
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
44 44 44 0 0 0 0 0 0
2009: Osijek
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
44 36 36 0 36 8 0 8 0
2008: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
40 40 40 0 20 0 0 0 0
2007: Kvarner
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
40 40 40 40 0 0 0 0 0
2008: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
40 40 40 0 0 0 0 0 0
2007: Špansko
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
40 40 40 0 0 0 0 0 0
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
40 40 40 16 0 0 0 0 0
2009: Požega
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
40 32 32 0 32 8 0 8 0
2007: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
39 39 39 23 0 0 0 0 0
2008: VIŽI
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
36 36 36 0 16 0 0 0 0
2009: Dubrovnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
32 32 32 0 16 0 0 0 0
2007: Ragusa
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
32 32 32 32 0 0 0 0 0
2008: Ragusa
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
32 20 20 0 20 12 0 12 0
2007: Osijek
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
29 29 29 29 0 0 0 0 0
2007: Futur
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
28 28 28 28 0 0 0 0 0
2007: Našice
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
26 26 26 26 0 0 0 0 0
2007: Đakovo
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
26 26 26 0 0 0 0 0 0
2007: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
24 24 24 0 24 0 0 0 0
2008: Vodnjan-Dignano
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 0 0 0 0 0 0
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 20 0 0 0 0 0
2007: San Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 20 0 0 0 0 0
2009: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 0 0 0 0 0 0
#84 Naki Niko
2007: Šubićevac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 20 0 0 0 0 0
2008: Brod
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 0 0 0 0 0 0
2008: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 0 0 0 0 0 0
#87 Bori Jan
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
18 18 18 0 2 0 0 0 0
2008: Župa Dubrovačka
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
17 12 12 0 12 5 0 5 0
2007: Brod
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 16 0 0 0 0 0
2009: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 0 16 0 0 0 0
2007: Kaštela
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 0 0 0 0 0 0
2008: Franjo Punčec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 16 0 0 0 0 0
2009: Osijek
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 0 16 0 0 0 0
2008: Chromos
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 0 16 0 0 0 0
2009: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 0 16 0 0 0 0
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
14 14 14 2 0 0 0 0 0
2007: Ragusa
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 12 0 0 0 0 0
2007: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 12 0 0 0 0 0
#99 oti Teo
2008: Pomak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 0 0 0 0 0 0
2007: Terra
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 12 0 0 0 0 0
#101 Mre Luka
2007: Stobreč
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 0 0 0 0 0 0
2008: Dubrovnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 0 12 0 0 0 0
2008: Župa Dubrovačka
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 0 12 0 0 0 0
2007: Kvarner
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
10 2 2 2 0 8 8 0 0
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
8 8 8 8 0 0 0 0 0
2008: Ragusa
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
8 3 3 0 3 5 0 5 0
2009: Rukavac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
8 0 0 0 0 8 0 8 0
2008: Župa Dubrovačka
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
7 0 0 0 0 7 0 7 0
2007: Vrbovec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
5 5 5 5 0 0 0 0 0
2009: Rukavac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 0 2 0 0 0 0
2007: Koprivnica
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 2 0 0 0 0 0
2007: Feniks
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 2 0 0 0 0 0
2008: HATK Mladost
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1 1 1 0 1 0 0 0 0
 

LEGENDA:

UK UKUPNI BODOVI
PO UK Pojedina�na natjecanja UKUPNO
PK UK Pojedina�na konkurencija UKUPNO
PK Pojedina�na konkurencija u kategoriji i mla�ima
PK ST Pojedina�na konkurencija u starijim kategorijama
PA UK Konkurencija parova UKUPNO
PA Konkurencija parova u kategoriji i mla�ima
PA ST Konkurencija parova u starijim kategorijama
M Mom�adska natjecanja UKUPNO