Rang liste: 01.02.2018
   Preuzmi rang listu    Tablica bodova Rang liste - ARHIVA
 

Ispričavamo se zbog eventualnih pogrešaka u rang listama koje su nastale zbog tehničkih problema sa sustavom.

Sve primjedbe na bodovanje i rang liste molimo Vas šaljite na [email protected]

Sve primjedbe bit će obrađene u najkraćem mogućem roku. Zahvaljujemo se na razumijevanju.

Kategorija: 12

2006: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
616 525 525 525 0 91 91 0 0
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
552 446 446 60 386 106 30 76 0
2006: Nova Gradiška
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
514 418 418 270 148 96 42 54 0
2006: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
488 417 417 345 72 71 53 18 0
2006: Opatija
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
414 328 328 204 124 86 38 48 0
#6 Vertuš Tomo
2006: Varteks
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
357 302 302 254 48 55 39 16 0
2006: Terra
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
313 268 268 228 40 45 45 0 0
2007: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
248 200 200 40 160 48 15 33 0
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
241 204 204 28 176 37 0 37 0
2006: Didon
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
235 190 190 106 84 45 45 0 0
2006: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
233 170 170 98 72 63 63 0 0
2006: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
232 192 192 192 0 40 40 0 0
2006: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
232 186 186 186 0 46 36 10 0
2006: Varteks
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
227 164 164 108 56 63 27 36 0
2006: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
213 208 208 208 0 5 5 0 0
2006: Ragusa
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
195 164 164 124 40 31 31 0 0
#17 Viduka Noa
2006: Hrvoje
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
194 154 154 154 0 40 40 0 0
2006: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
193 166 166 102 64 27 11 16 0
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
178 140 140 20 120 38 0 38 0
#20 Levak Noa
2007: Franjo Punčec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
174 164 164 66 98 10 0 10 0
2006: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
172 162 162 130 32 10 10 0 0
2008: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
171 140 140 0 140 31 0 31 0
2006: Ragusa
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
164 144 144 104 40 20 20 0 0
2006: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
162 132 132 132 0 30 30 0 0
2006: Terra
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
162 124 124 124 0 38 28 10 0
2007: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
151 136 136 20 116 15 0 15 0
2006: HATK Mladost
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
149 128 128 128 0 21 21 0 0
2007: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
146 122 122 0 122 24 0 24 0
2006: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
145 128 128 104 24 17 17 0 0
#30 Bek Filip
2006: Osijek
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
142 118 118 86 32 24 0 24 0
2007: Šubićevac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
138 128 128 0 128 10 0 10 0
2006: Makarska
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
137 128 128 104 24 9 9 0 0
2007: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
137 112 112 26 86 25 0 25 0
2006: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
136 128 128 128 0 8 8 0 0
2007: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
134 106 106 68 38 28 0 28 0
2007: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
126 126 126 0 126 0 0 0 0
2006: Varteks
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
118 110 110 78 32 8 8 0 0
#38 Kardum Luka
2006: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
118 108 108 84 24 10 10 0 0
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
113 96 96 0 96 17 0 17 0
#40 Grilec Sven
2006: Ragusa
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
112 100 100 100 0 12 12 0 0
2006: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
110 110 110 110 0 0 0 0 0
2006: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
108 80 80 80 0 28 28 0 0
2006: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
106 88 88 64 24 18 18 0 0
2008: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
98 98 98 0 98 0 0 0 0
2006: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
93 72 72 72 0 21 21 0 0
2006: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
92 88 88 88 0 4 4 0 0
2008: Futur
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
80 80 80 0 80 0 0 0 0
2006: Osijek
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
78 70 70 66 4 8 8 0 0
2006: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
75 71 71 71 0 4 4 0 0
2007: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
70 70 70 14 56 0 0 0 0
2007: San Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
69 60 60 0 60 9 0 9 0
2006: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
67 50 50 50 0 17 17 0 0
2006: Futur
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
61 61 61 61 0 0 0 0 0
2007: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
58 58 58 0 58 0 0 0 0
2006: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
58 58 58 58 0 0 0 0 0
2006: Franjo Punčec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
57 57 57 57 0 0 0 0 0
2008: Vulpes
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
54 54 54 0 54 0 0 0 0
2007: Stobreč
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
54 44 44 0 44 10 0 10 0
2007: Futur
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
50 50 50 0 50 0 0 0 0
2007: HTK Zagreb
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
48 48 48 0 48 0 0 0 0
2007: Našice
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
47 47 47 26 21 0 0 0 0
2006: Pećine
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
46 46 46 46 0 0 0 0 0
2006: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
46 28 28 28 0 18 10 8 0
2007: VIŽI
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
42 32 32 0 32 10 0 10 0
2006: Slavonija-Žito
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
42 27 27 25 2 15 15 0 0
2006: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
40 40 40 40 0 0 0 0 0
2006: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
40 30 30 30 0 10 10 0 0
2006: Movens
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
38 38 38 38 0 0 0 0 0
2006: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
38 34 34 34 0 4 4 0 0
2008: Smrikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
36 36 36 0 36 0 0 0 0
2006: HTK Zagreb
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
35 35 35 35 0 0 0 0 0
2006: HATK Mladost
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
34 34 34 34 0 0 0 0 0
2007: Ragusa
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
32 32 32 0 32 0 0 0 0
2007: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
30 30 30 0 30 0 0 0 0
2006: Osijek
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
30 20 20 20 0 10 10 0 0
2006: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
28 28 28 28 0 0 0 0 0
2006: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
28 28 28 28 0 0 0 0 0
2006: Koprivnica
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
27 5 5 5 0 22 6 16 0
2007: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
24 24 24 0 24 0 0 0 0
2006: Šubićevac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
24 24 24 24 0 0 0 0 0
2006: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
24 20 20 20 0 4 4 0 0
2007: Kaštela
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
21 21 21 0 21 0 0 0 0
2006: Resnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 20 0 0 0 0 0
2007: Rabac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 0 20 0 0 0 0
2006: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 20 0 0 0 0 0
2008: Uljanik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 0 20 0 0 0 0
2007: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 0 20 0 0 0 0
2006: Kvarner
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 20 0 0 0 0 0
2007: Dalmacija
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 0 20 0 0 0 0
2006: Slavonija-Žito
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
19 19 19 19 0 0 0 0 0
2007: Smrikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 0 16 0 0 0 0
2006: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 16 0 0 0 0 0
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 0 16 0 0 0 0
2006: Zaprešić
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 16 0 0 0 0 0
2006: VIŽI
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
13 3 3 3 0 10 10 0 0
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 0 12 0 0 0 0
2007: Prelog
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 12 0 0 0 0 0
2006: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 12 0 0 0 0 0
2008: VIŽI
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 0 12 0 0 0 0
2008: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 0 12 0 0 0 0
2007: Stobreč
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 0 12 0 0 0 0
2008: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 0 12 0 0 0 0
2006: Koprivnica
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 6 6 2 4 6 6 0 0
2006: Osijek
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
11 11 11 11 0 0 0 0 0
2007: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
10 10 10 0 10 0 0 0 0
2007: Futur
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
10 10 10 0 10 0 0 0 0
2006: HTK Zagreb
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
9 9 9 9 0 0 0 0 0
2009: Požega
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
6 1 1 0 1 5 0 5 0
2006: Kid
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
5 1 1 1 0 4 4 0 0
2008: Đakovo
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
5 1 1 0 1 4 0 4 0
2006: Đakovo
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
4 4 4 4 0 0 0 0 0
2008: Stobreč
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
4 0 0 0 0 4 0 4 0
2006: Ivan Merz
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 2 0 0 0 0 0
2006: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 2 0 0 0 0 0
2006: Victoria
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 2 0 0 0 0 0
2006: Požega
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1 1 1 1 0 0 0 0 0
2008: Brod
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1 1 1 0 1 0 0 0 0
 

LEGENDA:

UK UKUPNI BODOVI
PO UK Pojedinačna natjecanja UKUPNO
PK UK Pojedinačna konkurencija UKUPNO
PK Pojedinačna konkurencija u kategoriji i mlađima
PK ST Pojedinačna konkurencija u starijim kategorijama
PA UK Konkurencija parova UKUPNO
PA Konkurencija parova u kategoriji i mlađima
PA ST Konkurencija parova u starijim kategorijama
M Momčadska natjecanja UKUPNO