Rang liste: 01.03.2019
   Preuzmi rang listu    Tablica bodova Rang liste - ARHIVA
 

Ispri�avamo se zbog eventualnih pogre�aka u rang listama koje su nastale zbog tehni�kih problema sa sustavom.

Sve primjedbe na bodovanje i rang liste molimo Vas �aljite na tajna.recic@hts.hr

Sve primjedbe bit �e obra�ene u najkra�em mogu�em roku. Zahvaljujemo se na razumijevanju.

Kategorija: 12

#1 Biondi Dora
2007: Opatija
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
585 470 470 190 0 115 61 24 0
#2 Mikovi Dora
2007: Vulpes
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
504 375 375 311 64 129 61 38 0
#3 Rian Ivona
2007: Brod
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
390 347 347 123 104 43 12 16 0
#4 Turi Lucija
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
343 283 283 156 52 60 46 14 0
2007: Franjo Punčec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
329 271 271 143 64 58 19 24 0
#6 koki Petra
2008: Resnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
317 256 256 40 80 101 15 46 0
2008: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
313 271 271 72 199 42 0 42 0
#8 ori Sofija
2007: Vulpes
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
299 256 256 224 0 43 43 0 0
#9 Lebo Lea
2007: Zaprešić
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
295 268 268 164 104 27 17 10 0
2007: Rabac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
293 243 243 217 0 50 50 0 0
2007: Prelog
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
277 258 258 48 64 19 19 0 0
2007: Zaprešić
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
267 242 242 108 72 25 25 0 0
2007: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
265 170 170 118 0 95 57 38 0
2007: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
256 211 211 91 80 45 38 0 0
2007: Đakovo
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
255 238 238 140 0 17 8 0 0
#16 Dobri Marta
2008: Šubićevac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
253 192 192 0 132 61 15 46 0
#17 Les Mihaela
2008: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
244 236 236 0 0 8 0 8 0
#18 Justi Ema
2007: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
235 227 227 86 0 8 8 0 0
2007: Metković
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
233 221 221 169 0 12 12 0 0
#20 Toma Tia
2007: Makarska rivijera
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
228 195 176 110 40 52 40 12 0
#21 Giergia Ela
2008: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
214 172 172 0 104 42 0 42 0
2007: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
209 181 162 86 24 47 37 0 0
2007: HATK Mladost
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
208 180 180 140 40 28 28 0 0
2007: Resnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
200 174 174 102 0 26 8 18 0
2008: Didon
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
195 170 170 46 84 25 0 19 0
#26 anti Ema
2008: Didon
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
181 146 146 54 92 35 0 26 0
#27 Henjak Nika
2007: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
180 162 162 134 0 18 8 0 0
2007: Stobreč
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
148 114 114 82 0 34 27 0 0
#29 Dunkovi Dea
2008: Osijek
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
146 146 146 52 66 0 0 0 0
2008: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
145 120 120 16 64 25 0 25 0
2007: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
142 118 118 50 0 24 24 0 0
#32 aban Paula
2007: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
139 116 116 64 0 23 23 0 0
#33 Mari Nina
2007: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
133 128 128 82 0 5 5 0 0
2007: Pomak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
128 128 128 72 32 0 0 0 0
#35 Petkovi Ana
2009: Dubrovnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
124 104 104 0 56 20 0 15 0
2008: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
120 120 120 46 54 0 0 0 0
#37 Bukvi Lana
2009: Samobor 1890
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
119 114 114 0 94 5 0 5 0
2007: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
119 106 106 38 32 13 13 0 0
2007: Bale
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
117 66 66 2 64 51 51 0 0
2007: Stobreč
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
109 86 86 66 4 23 23 0 0
#41 Sunara Nika
2008: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
106 106 106 34 10 0 0 0 0
2007: Samobor 1890
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
105 92 92 56 0 13 13 0 0
#43 Buri Mia
2009: Vrbovec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
104 104 104 0 88 20 0 0 0
2009: Rabac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
99 79 79 0 63 20 0 20 0
2008: Samobor 1890
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
96 96 96 0 36 0 0 0 0
2007: Futur
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
94 94 94 44 0 0 0 0 0
2008: Dalmacija
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
94 88 88 0 46 6 0 6 0
#48 eri Lara
2008: Pomak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
92 92 92 32 48 0 0 0 0
2008: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
88 88 88 0 60 0 0 0 0
#50 uik Iskra
2008: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
86 86 86 14 16 0 0 0 0
2007: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
82 82 82 40 0 0 0 0 0
#52 upi Ani
2008: Rabac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
82 66 66 0 46 16 0 16 0
2007: Zlatar
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
79 74 74 74 0 5 5 0 0
2007: Futur
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
77 72 72 72 0 5 5 0 0
2007: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
75 63 63 11 52 12 12 0 0
2007: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
72 72 72 62 0 0 0 0 0
2008: Didon
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
70 70 70 16 0 0 0 0 0
2008: San Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
64 64 64 0 12 0 0 0 0
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
63 63 63 12 25 0 0 0 0
2007: Zlatar
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
63 58 58 58 0 5 5 0 0
2009: Futur
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
62 62 62 0 46 0 0 0 0
2008: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
62 62 62 0 10 0 0 0 0
2007: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
60 52 52 32 0 8 8 0 0
#64 Gari Lea
2007: Brod
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
56 37 37 23 0 19 19 0 0
2007: Futur
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
53 48 48 36 0 5 5 0 0
#66 Ani Klara
2007: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
47 42 42 42 0 5 5 0 0
#67 osi Lora
2007: Dubrovnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
47 40 40 40 0 7 7 0 0
2008: Pomak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
44 44 44 16 0 0 0 0 0
2009: Rabac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
42 42 42 0 42 0 0 0 0
2008: Resnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
38 28 28 16 0 10 0 0 0
2008: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
36 36 36 0 0 0 0 0 0
2009: Movens
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
35 28 28 0 12 7 0 0 0
#73 verko Iva
2009: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
32 32 32 0 32 0 0 0 0
2008: Purger
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
28 28 28 0 12 0 0 0 0
2008: Bosutsko
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
26 26 26 26 0 0 0 0 0
2007: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
22 22 22 22 0 0 0 0 0
2007: Poen
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 20 0 0 0 0 0
#78 Drai Ida
2007: Samobor 1890
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 20 0 0 0 0 0
2008: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 20 0 0 0 0 0
2009: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 0 0 0 0 0 0
2008: Hrvoje
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 0 20 0 0 0 0
2008: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
20 20 20 0 0 0 0 0 0
#83 Baki Nika
2008: Pećine
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
18 18 18 0 18 0 0 0 0
2009: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
17 12 12 0 12 5 0 5 0
2007: Župa Dubrovačka
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 16 0 0 0 0 0
2008: Tweener
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 0 0 0 0 0 0
2007: Špansko
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 0 0 0 0 0 0
2007: HATK Mladost
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
16 16 16 16 0 0 0 0 0
2008: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 12 0 0 0 0 0
2007: Resnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 0 0 0 0 0 0
2008: Movens
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 12 12 0 0 0 0 0 0
2007: Metković
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
12 0 0 0 0 12 12 0 0
2007: HATK Mladost
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
11 3 3 3 0 8 8 0 0
2007: HATK Mladost
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
8 8 8 8 0 0 0 0 0
2007: HATK Mladost
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
8 8 8 8 0 0 0 0 0
2007: Rabac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
8 0 0 0 0 8 8 0 0
2007: Franjo Punčec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
5 5 5 5 0 0 0 0 0
2008: Pećine
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 2 0 0 0 0 0
2007: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 2 0 0 0 0 0
2008: Osijek
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 0 2 0 0 0 0
2009: Rabac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2 2 2 0 2 0 0 0 0
 

LEGENDA:

UK UKUPNI BODOVI
PO UK Pojedina�na natjecanja UKUPNO
PK UK Pojedina�na konkurencija UKUPNO
PK Pojedina�na konkurencija u kategoriji i mla�ima
PK ST Pojedina�na konkurencija u starijim kategorijama
PA UK Konkurencija parova UKUPNO
PA Konkurencija parova u kategoriji i mla�ima
PA ST Konkurencija parova u starijim kategorijama
M Mom�adska natjecanja UKUPNO