Rang liste: 01.10.2018
   Preuzmi rang listu    Tablica bodova Rang liste - ARHIVA
 

Ispričavamo se zbog eventualnih pogrešaka u rang listama koje su nastale zbog tehničkih problema sa sustavom.

Sve primjedbe na bodovanje i rang liste molimo Vas šaljite na tajna.recic@hts.hr

Sve primjedbe bit će obrađene u najkraćem mogućem roku. Zahvaljujemo se na razumijevanju.

Kategorija: 18

#1 Wurth Tara
2002: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2676 1977 1977 930 1047 379 114 265 320
2000: Špansko
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2426 1470 1470 780 690 556 196 360 400
2003: Franjo Punčec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
2048 1858 1858 360 1498 190 0 190 0
2003: Varteks
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1951 1734 1734 450 1284 57 57 0 160
2003: Opatija
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1639 1390 1390 450 940 249 249 0 0
2003: Pomak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1582 1432 1432 270 1162 150 114 36 0
#7 Mukić Ana
2002: Varaždin 1181
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1536 1210 1210 642 568 471 246 0 80
2002: HTK Zagreb
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1534 1232 1232 720 512 102 102 0 200
#9 Zelić Iva
2001: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1524 1312 1312 1312 0 180 180 0 32
2001: HTK Zagreb
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1480 1320 1320 720 600 0 0 0 160
2002: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1438 978 978 242 736 260 120 140 200
2004: Victoria
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1407 1109 1109 0 1109 298 0 298 0
#13 Marić Greta
2002: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1252 1092 1092 120 972 0 0 0 160
2002: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1227 920 920 552 368 307 121 186 0
2001: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1226 960 960 0 960 266 0 266 0
2003: Kvarner
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1204 1120 1120 144 976 84 36 48 0
2001: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1180 1140 1140 224 916 40 40 0 0
#18 Svetac Sara
2004: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1154 918 918 0 918 36 0 36 200
#19 Žunić Mare
2003: Dalmacija
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1153 1006 1006 318 688 147 147 0 0
2001: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1142 822 822 300 522 80 40 40 240
#21 Svetec Nika
2001: Varteks
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1141 812 812 112 700 209 0 209 120
2003: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1093 922 922 330 592 171 171 0 0
2000: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1092 756 756 756 0 216 116 100 120
2003: Kvarner
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1016 904 904 120 424 112 36 76 0
2001: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
1010 934 934 484 450 76 76 0 0
2001: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
940 544 544 544 0 236 196 40 160
2004: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
914 637 637 0 637 117 0 117 160
2004: HTK Zagreb
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
910 794 794 0 794 180 0 36 80
2003: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
857 728 728 624 104 129 81 48 0
2000: Futur
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
842 656 656 656 0 186 96 90 0
2005: Varteks
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
804 723 723 0 414 81 0 81 0
2004: HTK Zagreb
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
784 748 748 0 748 36 0 36 0
2003: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
776 776 776 0 776 0 0 0 0
2001: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
776 520 520 112 408 256 196 60 0
2001: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
758 568 568 144 424 190 100 90 0
2002: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
743 510 510 102 312 201 36 108 32
2003: Varaždin 1181
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
740 560 560 288 80 276 159 0 0
2003: Kastav
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
709 709 709 525 184 0 0 0 0
#39 Faj Lucija
2001: Olimpija Osijek 1984
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
692 632 632 296 336 60 0 60 0
2003: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
663 486 486 390 0 177 72 48 0
2005: Osijek
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
651 594 594 0 594 57 0 57 0
2000: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
648 528 528 0 528 120 120 0 0
2001: Chromos
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
630 480 480 160 320 150 60 90 0
2004: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
628 616 616 0 616 0 0 0 12
2003: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
624 624 624 312 312 0 0 0 0
2000: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
620 440 440 440 0 60 60 0 120
2003: Opatija
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
614 566 566 78 248 48 0 48 0
#48 Kralj Lora
2002: HTK Zagreb
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
598 522 522 98 424 76 0 76 0
2002: Movens
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
592 592 592 0 592 0 0 0 0
2004: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
560 560 560 0 560 0 0 0 0
2005: Medveščak
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
528 528 528 0 528 0 0 0 0
2005: Zaprešić
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
521 452 452 0 452 69 0 69 0
2002: HTK Zagreb
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
520 448 448 126 184 72 36 0 0
2004: Opatija
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
475 382 382 0 382 93 0 93 0
2000: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
462 348 348 264 84 114 0 114 0
2004: Olimpija Osijek 1984
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
461 276 276 0 276 185 0 185 0
2000: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
457 328 328 328 0 120 120 0 9
#58 Šipek Lana
2000: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
456 224 224 224 0 232 232 0 0
2004: Opatija
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
446 410 410 0 410 36 0 36 0
#60 Bubalo Ema
2004: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
432 292 292 0 292 60 0 60 80
2005: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
414 414 414 0 414 0 0 0 0
2001: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
384 208 208 0 208 152 0 152 24
2000: Kastav
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
368 368 368 368 0 0 0 0 0
2001: Ragusa
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
368 304 304 48 256 64 0 64 0
2005: Pećine
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
366 342 342 0 158 24 0 24 0
2001: Franjo Punčec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
360 300 300 0 300 60 0 60 0
#67 Pavić Nika
2003: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
359 344 344 264 80 15 15 0 0
2001: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
346 0 0 0 0 266 116 150 80
2000: Franjo Punčec
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
328 328 328 160 168 0 0 0 0
#70 Knez Stella
2005: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
321 246 246 0 246 75 0 75 0
2003: Stobreč
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
312 180 180 180 0 132 132 0 0
2004: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
292 112 112 0 112 140 0 140 40
2003: Ogulin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
290 224 224 48 176 66 36 0 0
#74 Pršo Ana
2002: Opatija
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
283 283 283 267 16 0 0 0 0
2002: Lošinj-Jadranka
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
271 226 226 226 0 45 45 0 0
2004: Dalmacija
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
267 246 246 0 246 117 0 21 0
#77 Dodik Maja
2002: Orebić
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
264 264 264 264 0 0 0 0 0
#78 Olij Petra
2005: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
264 204 204 0 204 60 0 60 0
2001: Ragusa
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
260 196 196 28 168 64 0 64 0
2005: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
256 256 256 0 256 0 0 0 0
2003: Olimpija Osijek 1984
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
256 164 164 60 104 92 0 92 0
2004: HATK Mladost
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
248 248 248 0 248 0 0 0 0
#83 Rajki Tena
2005: HTK Zagreb
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
248 248 248 0 248 0 0 0 0
2004: Dubrovnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
243 198 198 0 198 45 0 45 0
2005: Smrikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
242 218 218 0 218 24 0 24 0
2000: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
240 0 0 0 0 0 0 0 240
2002: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
236 152 152 48 104 84 36 48 0
2005: Varaždin 1181
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
234 156 156 0 96 78 0 57 0
2004: Pećine
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
232 208 208 0 208 24 0 24 0
2003: Olimpija Osijek 1984
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
230 230 230 126 104 0 0 0 0
2005: Chromos-Savica
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
225 225 225 0 225 0 0 0 0
#92 Roso Korina
2005: Slavonija-Žito
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
225 144 144 0 144 81 0 81 0
2001: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
220 188 188 104 84 0 0 0 32
2005: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
213 168 168 0 168 45 0 45 0
2002: Movens
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
200 200 200 96 104 0 0 0 0
2004: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
192 156 156 0 30 36 0 0 0
2002: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
184 112 112 0 112 40 0 40 32
2002: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
176 176 176 176 0 0 0 0 0
2005: Varteks
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
174 78 78 0 78 36 0 36 60
#100 Džaja Ria
2003: Victoria
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
164 104 104 0 104 60 0 60 0
2005: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
162 126 126 0 126 36 0 36 0
2000: Kvarner
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
160 160 160 160 0 0 0 0 0
#103 Preis Lana
2006: Zlatar
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
153 108 108 0 108 45 0 45 0
2003: Samobor 1890
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
152 152 152 48 104 0 0 0 0
2005: Resnik
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
144 144 144 0 144 0 0 0 0
2005: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
142 142 142 0 142 78 0 0 0
2005: Iteam
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
138 138 138 0 138 0 0 0 0
2003: Top Spin
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
138 78 78 78 0 78 0 0 60
2004: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
128 128 128 0 128 0 0 0 0
2005: Rukavac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
128 104 104 0 104 24 0 24 0
2005: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
126 126 126 0 126 0 0 0 0
2003: Victoria
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
120 120 120 120 0 0 0 0 0
2002: Vodnjan-Dignano
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
114 96 96 96 0 18 18 0 0
2006: Olimpija Osijek 1984
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
114 78 78 0 78 36 0 36 0
2004: HTK Zagreb
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
108 48 48 0 48 60 0 60 0
#116 HORVAT IVA
2004: Zlatar
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
104 104 104 0 104 0 0 0 0
2005: Stobreč
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
104 104 104 0 104 0 0 0 0
#118 Šijak Rea
2005: Koprivnica
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
102 78 78 0 78 24 0 24 0
#119 Rako Ena
2002: Ploče
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
100 100 100 84 16 0 0 0 0
2004: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
84 48 48 0 48 36 0 36 0
2004: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
80 80 80 0 80 0 0 0 0
2002: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
80 0 0 0 0 80 0 80 0
2005: Koprivnica
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
78 78 78 0 78 0 0 0 0
2005: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
75 48 48 0 48 27 0 27 0
2000: Victoria
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
64 0 0 0 0 64 64 0 0
2002: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
60 60 60 60 0 0 0 0 0
2004: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
60 60 60 0 60 0 0 0 0
2006: Olimpija Osijek 1984
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
57 0 0 0 0 57 0 57 0
2004: Makarska
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
48 48 48 0 48 0 0 0 0
2005: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
48 48 48 0 48 0 0 0 0
2005: Vinkovci
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
48 48 48 0 48 0 0 0 0
2004: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
42 42 42 0 42 0 0 0 0
2002: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
40 0 0 0 0 40 0 40 0
2000: Varteks
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
40 0 0 0 0 0 0 0 40
#135 Kos Dora
2003: Ponikve
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
33 21 21 21 0 0 0 0 12
2000: Split 1950
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
32 0 0 0 0 0 0 0 32
2000: Varteks
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
32 0 0 0 0 0 0 0 32
2005: Rukavac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
32 0 0 0 0 32 0 32 0
2005: Rukavac
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
32 0 0 0 0 32 0 32 0
2001:
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
28 28 28 28 0 0 0 0 0
2004: Koprivnica
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
24 0 0 0 0 24 0 24 0
2004: Dalmacijacement
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
21 0 0 0 0 21 0 21 0
2004: Ivan Merz
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
15 15 15 0 15 0 0 0 0
2003: Zadar 08
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
15 0 0 0 0 15 15 0 0
2005: Zagi
UK POUK PKUK PK PKST PAUK PA PAST M
9 0 0 0 0 0 0 0 9
 

LEGENDA:

UK UKUPNI BODOVI
PO UK Pojedinačna natjecanja UKUPNO
PK UK Pojedinačna konkurencija UKUPNO
PK Pojedinačna konkurencija u kategoriji i mlađima
PK ST Pojedinačna konkurencija u starijim kategorijama
PA UK Konkurencija parova UKUPNO
PA Konkurencija parova u kategoriji i mlađima
PA ST Konkurencija parova u starijim kategorijama
M Momčadska natjecanja UKUPNO