ZTSH Kontakt

 

Zbor teniskih sudaca Hrvatske

Adresa: 
Hrvatski Teniski Savez
za ZTSH
Gundulićeva 3/2
10000 Zagreb

Telefon: 098 1376 779 (Tajnik)
Telefon: 01 4830 756
Fax: 01 4830 720
E-mail:  vrhovni.ztsh@gmail.com
E-mail:  info@hts.hr

Žiro račun:
Privredna banka Zagreb
IBAN: HR4923400091410180303


 

Zbor Teniskih Sudaca Hrvatske

Zbor Teniskih Sudaca Hrvatske
Gundulićeva 3/2, 10000 Zagreb

Predsjednik: Marin Mikša
Tajnik: Ivan Markanović

Telefon: 098 1376 779 (Tajnik)
Fax: 01 4830 720
E-mail: vrhovni.ztsh@gmail.com

NOVI IBAN:
HR2423600001502175985
Zagrebačka banka d.d.