Programi za Vrhovne suce i upute

 

ADMINISTRATIVNE STRANICE SUDACA
Link - HTS online adminstracija - suci

HTS Kosturi40 2012.03 (zip-xls)
Program za turnire veličine kostura glavnog turnira do 40 igrača...

HTS Kosturi64 2012.03 (zip-xls)
Program za turnire veličine kostura glavnog turnira do 64 igrača...

HTS Liga 2016.05f (zip-xls)
Program za Hrvatske teniske lige... 
!!! Provjerite sastave momčadi s liste na LINKu !!!

HTSV Kosturi32 2010.05 (zip-xls)
Program za veteranske turnire...

HTS Kosturi Upute 2007.03 (pdf)
Upute za programe HTS Kosturi...

Gđa. Tajna Lukas Rečić moli sve Vrhovne suce da izvještaje sa turnira šalju kao dvije odvojene datoteke označene kao:
Rxx_20xxmmdd_KA_M
Rxx_20xxmmdd_KA_Ž

  • Rxx - Rezultati, a xx je kategorija, npr. R14 = rezultati do 14
  • 20xxmmdd - Datum početka kvalifikacija, npr. 20070127 = 27.01.2007.
  • KA - Kratica kluba organizatora, npr. KA = TK Karlovac
  • M/Ž - Oznaka M=muški (dječaci, juniori, seniori) , Ž=ženski (djevojčice, juniorke, seniorke) dio turnira

 

Zbor Teniskih Sudaca Hrvatske
Zbor Teniskih Sudaca Hrvatske
Gundulićeva 3/2, 10000 Zagreb

Predsjednica: Suzana Knežević
e-mail: suzana.knezevic@hts.hr
Telefon: 01 4830 756
Fax: 01 4830 720
E-mail: info@hts.hr
IBAN:
HR4923400091410180303
Privredna banka Zagreb