Programi za Vrhovne suce i upute

 

ADMINISTRATIVNE STRANICE SUDACA
Link - HTS online adminstracija - suci

HTS Kosturi40 2012-03 (zip-xls)
Program za turnire veličine kostura glavnog turnira do 40 igrača...

HTS Kosturi64 2012-03 (zip-xls)
Program za turnire veličine kostura glavnog turnira do 64 igrača...

HTS Liga 2019-05 (zip-xls)
Program za Hrvatske teniske lige... 

HTSV Kosturi32 2010-05 (zip-xls)
Program za veteranske turnire...

HTS Kosturi Upute 2007-03 (pdf)
Upute za programe HTS Kosturi...

Gđa. Tajna Lukas Rečić moli sve Vrhovne suce da izvještaje sa turnira šalju kao dvije odvojene datoteke označene kao:
Rxx_20xxmmdd_KA_M
Rxx_20xxmmdd_KA_Ž

  • Rxx - Rezultati, a xx je kategorija, npr. R14 = rezultati do 14
  • 20xxmmdd - Datum početka kvalifikacija, npr. 20070127 = 27.01.2007.
  • KA - Kratica kluba organizatora, npr. KA = TK Karlovac
  • M/Ž - Oznaka M=muški (dječaci, juniori, seniori) , Ž=ženski (djevojčice, juniorke, seniorke) dio turnira

 

Zbor Teniskih Sudaca Hrvatske

Zbor Teniskih Sudaca Hrvatske
Gundulićeva 3/2, 10000 Zagreb

Predsjednik: Marin Mikša
Tajnik: Nikola Srečec

Telefon: 095 910 6220 (Tajnik)
Fax: 01 4830 720
E-mail: vrhovni.ztsh@gmail.com

NOVI IBAN:
HR2423600001502175985
Zagrebačka banka d.d.