Tečaj za glavne i linijske suce 2018

 

TEČAJ ZA GLAVNE I LINIJSKE SUCE – TEORETSKI DIO

ZAGREB 15. - 17. 12. 2017.

 

Tečaj za GLAVNE SUCE počinje u petak 15. 12. 2017. u 15:00 h i traje TRI dana, do

nedjelje 17. 12. 2017. kada se polaže ISPIT (pismeni i usmeni dio)

Praktični dio će se održati u proljeće 2018.


Detalji tečaja za glavne i linijske suce 2018
Lista primljenih kandidata - tečaj za glavne i linijske suce 2017
 

Zbor Teniskih Sudaca Hrvatske

Zbor Teniskih Sudaca Hrvatske
Gundulićeva 3/2, 10000 Zagreb

Predsjednik: Marin Mikša
Tajnik: Ivan Markanović

Telefon: 098 1376 779 (Tajnik)
Fax: 01 4830 720
E-mail: vrhovni.ztsh@gmail.com

NOVI IBAN:
HR2423600001502175985
Zagrebačka banka d.d.