Seminar ZTTH, Trakošćan 6.-7.10.

 

Seminar ZTTH, Trakošćan 6.-7.10. "Razvojni programi HTS-a za mlađe dobne skupine" 

Seminar ZTTH - Trakošćan

Seminar u Trakošćanu bio je planiran kao radni i pozivni seminar za trenere, koji rade po programima HTS/ZTTH namijenjenim mlađim dobnim skupinama. U Trakošćanu se okupilo 70 trenera iz cijele Hrvatske. Teme predavanja bile su usko vezane na programe HTS-a koji se već nekoliko godina provode u školama, ali i uz najavu početka primjene novog programa pod nazivom „Tenis u vrtićima“ koji se planira započeti provoditi u 2013. godini.

Svi prisutni treneru jednoglasni su da je seminar bio odlično organiziran i da svakako ovakve skupove treba nastaviti organizirati i u slijedećim godinama. ....više

Prezentacije

„Unaprijedite svoj klub“ - Gordan Pavlović
„Unaprijedite svoj klub“ - Gordan Pavlović
„Tenis u vrtićima“ - Sanja Žugaj
Osiguranje trenera - Goran Tolić, Allianz
„Dugoročni razvoj motoričkih sposobnosti mladih sportaša“ - Igor Macner
„Natjecanja za djecu do 8 i 10 godina“ - Ico Orešković "
Razvojni programi HTS-a" - Marijan Dugandžić, Gordan Pavlović
Inicijalna prijava za sudjelovanje u programu