NOVOSTI
 
POZIV za prijavu kandidata izbornika omladinskih selekcija
31. 10. 2017.

POZIV za prijavu kandidata izbornika omladinskih selekcija

Hrvatski teniski savez temeljem odluke Stručnog odbora sa sjednice održane 27. listopada 2017. godine u Zagrebu, raspisuje

P O Z I V

za prijavu kandidata izbornika omladinskih selekcija

Izbornici se biraju za sljedeće kategorije:
- djevojčice do 12 i 14 godina
- dječaci do 12 i 14 godina
- juniorke do 16 i 18 godina
- juniori do 16 i 18 godina

s mandatom do 2020. godine. Nakon isteka mandata do izmijenjene odluke novog Upravnog odbora izbornici nastavljaju s radom kao vršitelji dužnosti izbornika.

Svaki kandidat mora ispunjavati uvjete (i dostaviti dokaze o tome) kako slijedi:

 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske (dokaz: domovnica u izvorniku ili ovjerena preslika),
 • da ima najmanje SSS (dokaz: svjedodžba o završenom školovanju u izvorniku ili ovjerena preslika),
 • da je afirmirani teniski stručnjak s minimalno važećom A - trenerskom licencom koji se dokazao svojim radom i rezultatima u hrvatskom i/ili svjetskom tenisu (dokaz: popis igrača/igračica s kojima je kandidat radio uz istaknute najznačajnije rezultate, potvrda o vođenju ekipa i reprezentacija izdana od ustanove koja ima ingerenciju na navedenoj ekipi ili reprezentaciji i sl.),
 • poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, Internet),
 • aktivno poznavanje i korištenje engleskog jezika,
 • potvrda o nekažnjavanju ne starija od mjesec dana i dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Dužnost izbornika obuhvaća sljedeće poslove:

 • praćenje Državnih prvenstava i Mastersa,
 • određivanje igrača za reprezentativne nastupe (ekipna i pojedinačna),
 • odlazak na reprezentativne nastupe (ekipne i pojedinačne),
 • biranje suradnika  - pomoćnika izbornika, kako bi se kvalitetno pokrili svi nastupi,
 • pomoć roditeljima i trenerima pri izradi programa,
 • stalna komunikacija s roditeljima i trenerima (širi popis potencijalnih reprezentativaca) o planu priprema, turnira, potrebama igrača i sl.,
 • praćenje nastupa (u Hrvatskoj i inozemstvu) šireg popisa igrača te unos informacija u online sustav,
 • obavještavanje roditelja o datumima kada se nastupa za reprezentaciju (da igrači budu dostupni – ne igraju druge turnire),
 • pružanje informacija roditeljima o planu putovanja,
 • sudjelovanje u prijedlogu izrade kalendara turnira koje pokriva HTS,
 • upućivanje roditelja na kontakt osobe u HTS ukoliko trebaju potrebne informacije oko npr.
 • kategorizacija sportaša, ulaska u programe HOO-a,
 • pojedinosti oko putovanja, prijave natjecanja,
 • rang liste,
 • isplate putnih troškova ili nagrada za osvojena PH,
 • pravo na korištenje termina HTS za trening igrača
 • izradu godišnjeg plana i programa nastupa na pojedinačnim i reprezentativnim natjecanjima te utvrđivanje okvirnih ciljeva koji se žele postići i sve ostale poslove prema naputku Stručnog odbora

 

PRIJAVA:

Nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Krajnji rok za prijavu je petak 10. studenog 2017. godine

Prijava se može predati osobno u uredu HTS ili putem preporučene pošte na niže navedenu adresu.

Hrvatski teniski savez
Gundulićeva 3 / II.
10000 Zagreb