Natječaj za izbor i imenovanje izvršnog direktora HTS-a

U skladu s ovlastima koje proizlaze iz članka 44.  Statuta Hrvatskog teniskog saveza, a na temelju Odluke donesene na svojoj 15. sjednici Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza dana 27. lipnja 2019. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje izvršnog direktora Hrvatskog teniskog saveza   na razdoblje od 4 godine.

Uvjeti:

Za Izvršnog direktora Hrvatskog teniskog saveza može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

1.            VSS sa najmanje tri (3) godine radnog iskustva,

2.            aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

3.            izvrstan rad na računalu (word, excel),

4.            organizacijske i komunikacijske sposobnosti,

5.            da nije kazneno osuđivan odnosno da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

Pozivamo sve zainteresirane da se u roku od 8 dana od objavljivanja prijave na natječaj.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

–              životopis,

–              dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor i imenovanje,

–              opis najvažnijih dostignuća i doprinosa u teniskom sportu te osobni iskaz interesa za obnašanje dužnosti izvršnog direktora HTS-a.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta mogu se uz prijavu priložiti u neovjerenoj kopiji, a na zahtjev HTS-a kandidat treba omogućiti uvid u originalne dokumente.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od objave natječaja u Večernjem listu na adresu:

Hrvatski teniski savez

Gundulićeva 3

10000 Zagreb

s naznakom

»Prijava za natječaj za izbor i imenovanje izvršnog direktora HTS-a«.

Hrvatska teniski savez

Predsjednica:

Nikolina Babić