ZTSH – ProgramiProgrami za Vrhovne suce 2019

HTS online adminstracija
HTS – Administracija – Sudac (link)

Court Hive (link)

Court Hive Tourmanent Planning TMX (link)

Court Hive Live Scores HTS (link)


Programi za Vrhovne suce i upute (Excel-stari)

Program za turnire veličine kostura glavnog turnira do 40 igrača:

Program za turnire veličine kostura glavnog turnira do 64 igrača:

Program za Hrvatske teniske lige:

Program za veteranske turnire:

Upute za programe HTS Kosturi:

Iz HTS-a moli sve Vrhovne suce da ako koriste HTS Kosture kao alternativu, izvještaje sa turnira šalju kao dvije odvojene datoteke označene kao:
– Rxx_20xxmmdd_KA_M
– Rxx_20xxmmdd_KA_Ž

Rxx – Rezultati, a xx je kategorija, npr. R14 = rezultati do 14
20xxmmdd – Datum početka kvalifikacija, npr. 20070127 = 27.01.2007.
KA – Kratica kluba organizatora, npr. KA = TK Karlovac
M/Ž – Oznaka M=muški (dječaci, juniori, seniori) , Ž=ženski (djevojčice, juniorke, seniorke) dio turnira