Članovi

Molimo suce da članarinu za tekuću godinu uplate do 28. 2. u protivnom neće moći biti delegirani na turnire.

Prema našem Pravilniku članarinu treba platiti do kraja godine jer u protivnom prestaje članstvo u ZTSH.

  • Linijski sudac (L) 100,- kn
  • Nacionalni sudac (N) 200,- kn
  • Međunarodni sudac (ITF) 300,- kn

ZTSH – Upute za uplatu članarina za 2020. godinu pogledajte OVDJE.

Zadnje ažuriranje: 03.03.2020. 08:51

Prezime Ime

Organizacije