Zbor teniskih sudaca Hrvatske

Stručni odbor

 • Mila Mandl – predsjednica
 • Marija Čičak
 • Nikola Srečec
 • Ivan Markanović

Članovi upravnog odbora

 • Ivan Markanović – predsjednik ZTSH
 • Nikola Srečec – dopredsjednik ZTSH
 • Jakov Lončar – tajnik ZTSH
 • Pero Barović
 • Robert Brkljač
 • Suzana Knežević
 • Mila Mandl
 • Alen Milanović
 • Mateo Papić

Povjerenstvo za delegacije na nacionalne turnire

 • Mateo Papić – koordinator
 • Jakov Lončar
 • Ivan Kubiček

Članovi Disciplinske komisije

 • Pero Barović – predsjednik Disciplinske komisije
 • Mila Mandl
 • Ivan Markanović

Organizacije