ČLANOVIMA SKUPŠTINE HTS-a

Zagreb 13. lipnja 2024.
ČLANOVIMA SKUPŠTINE HTS-a
Temeljem članka 40. Statuta Hrvatskog teniskog saveza predsjednica Hrvatskog teniskog saveza
Nikolina Babić, saziva sjednicu Skupštine HTS-a koja će se održati u srijedu 26. lipnja 2024. godine u
hotelu Hilton Garden Inn, Radnička 21, Zagreb s početkom u 12.00 sati
Za sjednicu Skupštine HTS-a predlaže se slijedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnog predsjedništva
2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izbor verifikacijske komisije
4. Izvješće verifikacijske komisije
5. Usvajanje dnevnog reda
6. Izvješće o radu HTS-a
7. Rasprava i usvajanje izvješća iz točke 6.
8. Financijsko izvješće HTS-a za 2023. godinu
9. Rasprava i usvajanje izvješća iz točke 8.
10. Izvješće ovlaštenog revizora HTS-a za 2023. godinu
11. Rasprava i usvajanje izvješća iz točke 10.
12. Razrješenje i imenovanje novih članova Upravnog odbora HTS-a
13. Imenovanje članova Stegovnog suda HTS-a
14. Imenovanje članova Odbora za Statut i pravilnike HTS-a
15. Izmjene i dopune Statuta HTS-a usvojenog na Skupštini održanoj dana 28. 12. 2023.
16. Razno
Srdačan pozdrav,
Predsjednica HTS-a
Nikolina Babić v.r.

Organizacije