HITAN POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM KLUBOVIMA ROK ZA PRIJAVU PETAK 6.3.

ZA ORGANIZACIJU TENNIS EUROPE TURNIRA U KATEGORIJAMA U12(1. i 2. RANG) i U16(1.,2.,3. RANG) U DRUGOJ POLOVICI 2020. GODINE