Izbori za predsjednika HTS-a i predstavnike u Skupštini

Temeljem članka 40. Statuta Hrvatskog teniskog saveza predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić, saziva sjednicu Skupštine HTS-a koja će se održati u četvrtak 4. svibnja 2023. godine u hotelu Zonar (bivša Panorama), Trg Krešimira Ćosića, Zagreb s početkom u 13.00 sati.

Za sjednicu Skupštine HTS-a predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Izbor verifikacijske komisije
 4. Izvješće verifikacijske komisije
 5. Usvajanje dnevnog reda
 6. Izbor izborne komisije
 7. Izvješće o radu HTS-a u 2022. godini
 8. Financijsko izvješće HTS-a za 2022. godinu
 9. Izvješće Nadzornog odbora HTS-a za 2022. godinu
 10. Izvješće ovlaštenog revizora HTS-a za 2022. godinu
 11. Rasprava i usvajanje izvješća po točkama 7.-10.
 12. Razrješenje Predsjednika HTS-a
 13. Razrješenje članova Upravnog odbora HTS-a
 14. Razrješenje članova Nadzornog odbora HTS-a
 15. Razrješenje članova Stegovnog suda HTS-a
 16. Razrješenje članova Odbora za Statut i pravilnike HTS-a
 17. Razrješenje likvidatora HTS-a
 18. Izbor predsjednika HTS-a
 19. Izbor članova Upravnog odbora HTS-a
 20. Izbor članova Nadzornog odbora HTS-a
 21. Izbor članova Stegovnog suda HTS-a
 22. Izbor članova Odbora za Statut i pravilnike HTS-a
 23. Izbor likvidatora HTS-a
 24. Izvješće izborne komisije
 25. Razno

Za sve informacije molimo vas kontaktirajte nas na [email protected]

Materijale za Skupštinu HTS-a preuzmite ovdje.

Organizacije