KATEGORIZACIJA IGRAČA OD OŽUJKA 2018.

KATEGORIZACIJA SPORTAŠA POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KATEGORIZACIJU

Članovi klubova koji su članovi Hrvatskog teniskog saveza koji ostvare rezultat koji ima osnovu za kategorizaciju prema pravilniku i kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora, imaju pravo zatražiti RJEŠENJE O KATEGORIZACIJI.

Postupak za dobivanje rješenja je slijedeći: sportaš treba obrazac KAT1 (Zahtjev za kategorizaciju sportaša) spremiti na svoje računalo, popuniti osobnim podacima koji se traže, te isprintati. Ispunjeni i potpisani obrazac treba donijeti na ovjeru u klub, a nakon toga na ovjeru u ured Hrvatskog  teniskog saveza (Gundulićeva 3,) i naljepiti 70 kuna državnih biljega. Dalje će prema HOO-u zahtjev proslijediti HTS. Rješenje o kategorizaciji stiže poštom 30-tak dana po dostavi zahtjeva. Na osnovu rješenja o kategorizaciji sportaši ostvaruju različita prava prema odlukama županija, gradova ili općina i ostvaruju ih putem županijskih ili gradskih sportskih zajednica. (Npr. u Zagrebu to je Zagrebački teniski savez kojem je potrebno OSOBNO odnijeti rješenje o kategorizaciji).

Sportaši koji imaju pravo na kategorizaciju dužni su sami brinuti da na vrijeme zatraže rješenje kojim će ostvariti to pravo ili produžiti svoj status.

Obrazac kategorizacije 

Kriteriji za kategorizaciju sportaša od OŽUJKA 2018.G. NOVO

https://www.hoo.hr/images/dokumenti/kategorizacija-sportasa/2018/tenis-od-1-3-2018.pdf

Pravilnik o kategorizaciji od OŽUJKA 2018.

http://www.hoo.hr/images/dokumenti/kategorizacija-sportasa/2018/pravilnik-o-kategorizaciji-sportasa-veljaca-2018-procisceni-tekst.pdf

 

Kriteriji za kategorizaciju do veljače 2018.

http://www.hoo.hr/images/dokumenti/kategorizacija-sportasa/2017/TENIS.pdf

Pravilnik o kategorizaciji do veljače 2018.

http://www.hoo.hr/images/dokumenti/kategorizacija-sportasa/2015/Pravilnik_o_kategorizaciji_sporta%C5%A1a-2015.pdf

http://www.hoo.hr/images/dokumenti/kategorizacija-sportasa/2017/Izmjene_i_dopune_Pravilnika_o_kategorizaciji_-_prosinac_2016.pdf

Organizacije