Marijan Dugandžić ponovno izabran za predsjednika Zbora teniskih trenera Hrvatske

Marijan Dugandžić ponovno izabran za predsjednika Zbora teniskih trenera Hrvatske

Na Izbornoj godišnjoj skupštini ZTTH, održanoj u Umagu. 8. ožujka 2013. godine, Marijan Dugandžić ponovo je izabran za predsjednika Zbora teniskih trenera Hrvatske i bit će na čelu trenerske organizacije u slijedeće četiri godine.
Marijan Dugandžić uz kraće je prekide član stručnog odbora HTS-a od 86. godine, viši je predavač i vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta, regionalni povjerenik HTS-a za Sjeverozapadnu Hrvatsku, te direktor teniskog kluba Varteks. Kao trener radio je sa Sašom Hiršzonom, Željkom Krajanom i nizom drugih igrača.
U proteklom četverogodišnjem mandatu zbor je pokrenuo vrlo uspješan program „Tenis u školama” čime su licencirani treneri u suradnji s nastavnicima i profesorima TZK dobili mogućnost da djeci nižih razreda osnovnih škola prezentiraju osnove tenisa.
Pri završetku je i program za rad u vrtićima gdje će naši licencirani, školovani treneri u suradnji s odgojiteljicama u vrtićima raditi s djecom predškolskog uzrasta na teniskoj koordinaciji i osnovama tenisa. Početak se planira krajem 2013. godine.
Naši treneri stalni su sudionici konferencija u organizaciji ITF i TE, ali i ostalih svjetskih trenerskih kongres, a ZTTH svake godine organizira međunarodni kongres teniskih trenera i niz tematskih seminara u regijama.
Pravilnik o licenciranju trenera je saživio te svake godine zbor licencira do 200 trenera u 4 kategorije. U slijedećem četverogodišnjem mandatu predstoji i usklađivanje pravilnika s modelom licenciranja u Europi a prema preporukama ITF-a.
U proteklom periodu zbor je publicirao i nekoliko stručnih knjiga kao pomoć u edukaciji naših trenera, a s tom praksom namjerava nastaviti i u buduće. Plan je u narednom periodu stvoriti trenere koji će biti specijalisti i stručnjaci za pojedine dobne skupine i određene segmente razvoja igrača.

Organizacije