Natječaj za izbor službene loptice 2023. / 2024.

Hrvatski teniski savez sa sjedištem u Zagrebu, Gundulićeva 3, OIB 34902140168, koje zastupa Predsjednica Nikolina Babić (dalje: HTS ili Hrvatski teniski savez), raspisuje poziv za odabir

službene loptice Hrvatskog teniskog saveza za razdoblje od 1.4.2023. -31.12.2024. godine

Zagreb, 9.3.2023.

Predmet: Natječaj za izbor službene loptice 2023. / 2024.

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

HTS raspisuje poziv za prijavu tvrtkama kojima je djelatnost prodaja i distribucija sportske teniske opreme. Odabrani ponuđač po odluci Upravnog odbora HTS-a, sklopiti će s HTS-om Ugovor na razdoblje od 1.4.2023. do 31.12.2024. godine.

Pozivaju se tvrtke koje zadovoljavaju uvjete iz natječaja da pošalju svoje ponude, vodeći se ponuđenim količinama lopti i visini novčanih iznosa.

Tvrtke ponuđači dužni su svoj interes iskazati u slijedećim nm kriterijima:

– 30.000 kom loptica A kategorije za potrebe HTS-a za period od 1.4.2023. do 31.12.2024. godinena ime sponzorstva HTS-a. Sponzorska protučinidba uključuje:

 • Stjecanje statusa sponzora HTS-a
 • Logotip sponzora na/u službenim prostorijama HTS-a – reklamni spotovi i isticanje logotipa na video zidovima u predvorju HTS-a
 • Oglas sponzora u svim katalozima koje će HTS izdati u 2023. i 2024. godini
 • Logotip na svim plakatima koje će HTS tiskati u 2023. i 2024. godini
 • Logotip na press zidu za vrijeme svih tiskovnih konferencija u organizaciji HTS-a
 • Logotip na službenoj stranici HTS-a sa poveznicom na web stranicu Sponzora prema želji
 • Isticanje logotipa sponzora u sklopu svih oglašavanja HTS-a u hrvatskom tisku i online medijima
 • Isticanje logotipa sponzora na memorandumu HTS-a
 • Četiri ulaznice za Davis Cup i Bilie Jean King Cup susrete Hrvatske reprezentacije.

– cijena loptica za HTS

– cijena loptica za klubove organizatore natjecanjapo pojedinom natjecanju

– cijena loptica za klubove općenito

– mogućnost i cijena stavljanja logotipa po izboru HTS-a na lopticu (primjerice nekog drugogsponzora)

– novčana sredstva – godišnje, na ime sponzorstva HTS-a. Sponzorska protučinidba uključuje:

 • Stjecanje statusa sponzora HTS-a
 • Logotip sponzora na u službenim prostorijama HTS-a – reklamni spotovi i isticanje logotipa na video zidovima u predvorju HTS-a
 • Oglas sponzora u svim katalozima koje će HTS izdati u 2023.
 • Logotip na svim plakatima koje će HTS tiskati u 2023.
 • Logotip na press zidu za vrijeme svih tiskovnih konferencija u organizaciji HTS-a
 • Logotip na službenoj stranici HTS-a sa poveznicom na web stranicu Sponzora prema želji
 • Isticanje logotipa sponzora u sklopu svih oglašavanja HTS-a u hrvatskom tisku i online medijima
 • Isticanje logotipa sponzora na memorandumu HTS-a
 • Četiri ulaznice za Davis Cup i Bilie Jean King Cup susrete Hrvatske reprezentacije.

 

Odabrana loptica bit će službena loptica HTS-a za period od 1.4.2023. do 31.12.2024. godine.Svi organizatori turnira iz kalendara HTS-a osim međunarodnih natjecanja, sva ligaška  i ekipna natjecanja igrati će se lopticom koja je službena lopta HTS-a za 2023. i 2024.godinu. Loptice ponuđača moraju biti vrhunske kvalitete i odobrene od ITF-a.

Potrebna dokumentacija:

– Svi ponuđači dužni su svoje ponude dostaviti u papirnatom obliku u zatvorenoj koverti putempošte ili osobne dostave.

– Dokumentacija mora biti osobno potpisana od ovlaštene osobe.

– Svi sudionici natječaja dužni su u svojoj ponudi precizno naznačiti svoju ponudu.

– Ponuđači su dužni odgovarajućom izjavom od strane ovlaštene osobe, koja će se dostaviti u sklopu ponude, garantirati točnost podataka, osiguranje vremenske isporuke loptica i kvalitetu isporučenih loptica.

HTS će provjerom svih pristiglih ponuda, i usporedbom svih kriterija, donijeti odluku o ekonomski najpovoljnijoj ponudi, čak i ako niti jedna ponuda ne bude do kraja zadovoljavala sve kriterije.Isto tako, HTS može ne odabrati niti jednu ponudu.

 

Način, mjesto i rok za dostavu prijave:

Adresa:
Hrvatski teniski savez
Gundulićeva 3
10000 Zagreb
S naznakom : Za natječaj za loptu 2023./2024.

Rok za prijavu: 20.3.2023. u 12 sati

Sve ponude moraju fizički pristići na navedenu adresu HTS-a. Eventualno zakašnjele ponude se neće uzeti u obzir.

HTS će sve zaprimljene ponude analizirati te po donesenoj odluci obavijestiti sve ponuđače.

 

Sve dodatne informacije možete saznati putem telefona: 01 4830 756, ili putem e-mail adrese [email protected].

Ovaj objavu možete preuzeti u PDF formatu.

 

Hrvatski teniski savez

Organizacije