NATJEČAJ ZA JUNIORSKE IZBORNIKE

Temeljem članka 44. Statuta HTS-a Upravni odbor HTS-a donio je odluku o raspisivanju natječaja za juniorske izbornike s mandatom do 2027. godine. Nakon isteka mandata, do drukčije odluke novog Upravnog odbora, izbornici nastavljaju s radom kao vršitelji dužnosti izbornika.
Izbornici se biraju za sljedeće kategorije:
– djevojčice do 12 i 14 godina
– dječaci do 12 i 14 godina
– juniorke do 16 i 18 godina
– juniori do 16 i 18 godina

Svaki kandidat mora ispunjavati uvjete (i dostaviti dokaze o tome) kako slijedi:
– da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske (dokaz: domovnica u izvorniku ili ovjerena preslika),
– da ima najmanje SSS (dokaz: svjedodžba o završenom školovanju u izvorniku ili ovjerena preslika),
– da je afirmirani teniski stručnjak sa završenim odgovarajućim programom stručnog specijalističkog osposobljavanja za trenera (trenerskom licencom), u skladu s odredbama Zakona o sportu, koji se dokazao svojim radom i rezultatima u hrvatskom i/ili svjetskom tenisu (dokaz: preslika diplome o završenom jednom od verificiranih programa pri Ministarstvu turizma i sporta, popis igrača/igračica s kojima je kandidat radio uz istaknute najznačajnije rezultate, potvrda o vođenju ekipa i reprezentacija izdana od ustanove koja ima ingerenciju na navedenoj ekipi ili reprezentaciji i sl.),
– poznavanje rada na računalu – Microsoft Office, Internet (izjava kandidata),
– aktivno poznavanje i korištenje engleskog jezika (izjava kandidata),
– potvrda o nekažnjavanju ne starija od mjesec dana i dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
– vozačka dozvola B kategorije (dokaz: preslika).

Prijavu, uz propisanu dokumentaciju, potrebno je dostaviti najkasnije do 21. 7. 2023. na obje e-mail adrese: [email protected] i [email protected] Ako prilikom slanja prijava niste zaprimili potvrdu primitka prijave potrebno je kontaktirati HTS na telefon 01/4030-756. Nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ured HTS-a

Organizacije