NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: STRUČNI SURADNIK ZA SPONZORSTVA, PR, MARKETING I ESG ž/m

Lokacija: Gundulićeva 3, Zagreb OIB: 34902140168 Datum objave: 28.05.2024. Način prijave:
Molimo pošaljite sve potrebne dokumente isključivo na e-mail: [email protected] najkasnije do 04.06.2024. u 24.00 h.
Prijave poslane drugim metodama neće se uzeti u obzir.
Hrvatski teniski savez krovna je hrvatska teniska organizacija čiji su temeljni ciljevi promicanje i poticanje tenisa,
usklađivanje aktivnosti članova, utvrđivanje politike razvoja tenisa u Republici Hrvatskoj, utvrđivanje sustava,
uvjeta i organizacije teniskih natjecanja.
Hrvatski teniski savez upravlja moderno organiziranim sustavom natjecanja koji daje svoj maksimalni doprinos
svim kategorijama igrača, s posebnim naglaskom na potporu u razvoju mladih, kako na polju podizanja kvalitete,
tako i na što većoj masovnosti.
HTS organizira nastupe naših reprezentacija na Davis Cupu i Bille Jean King Cupu. Član je svjetske teniske
federacije ITFa i Tennis Europe i jedan od osnivača Hrvatskog olimpijskog odbora.
Opis posla:
Stručni suradnik će svojim aktivnostima pokrivati 4 segmenta: sponzorstva, PR, marketing i ESG ( društveno
odgovorno poslovanje)
Sponzorstva:
Izrada jedinstvene baze podataka i kontakata postojećih i potencijalnih sponzora
Organizacija i prisutnost na sastancima sa potencijalnim sponzorima
Priprema ponuda, ugovora, te praćenje izdavanja računa i naplate
Praćenje ispunjavanja obaveza prema sponzorima
Suradnja sa dizajnerima na izradi brošura, banera , oglasa i sl.
Kreiranje posebnih evenata prema dogovoru sa sponzorima
PR:
Aktivnosti sponzorskog PR
Najava novih sponzorskih ugovora
Organizacija službenog potpisivanja sponzorskih ugovora
Organizacija press konferencija ukoliko je to potrebno za sponzorske/HTS potrebe
Učestvovanje u press konferencijama saveza
Suradnja sa medijima, portalima, TV emisijama i sl.
Marketing:
Pomoć u organizaciji Davis Cup-a, Bille Jean King Cup-a i svih drugih turnira i liga koje organizira HTS , po pitanjima
sponzora i marketinga
Prikupljanje i organizacija oglašavanja
Organizacija tradicionalne “Noći hrvatskog tenisa”
Organizacija “meet and greet” i dr. evenata
ESG:
Pomoć pri izradi ESG strategije HTSa
Razrada posebnih programa ESGa po posebnim zahtjevima sponzora
Uvjeti :
Prvostupnik ili magistar u području odnosa sa javnošću, medija, poslovnog komuniciranja I sl .
Napredno poznavanje engleskog jezika – C1 razina
Vještina korištenja Office paketa
Dobro poznavanje i iskustvo tradicionalnih i modernih marketinških alata, te društvenih mreža
Kandidat može biti zaposlen u stalni radni odnos sa probnim rokom od 6 mjeseci ili kao vanjski suradnik
Odabrani kandidat odgovara Članici uprave HTSa koja je Predsjednica Odbora za sponzorstva, PR, marketing i ESG
Stručni suradnik mora :
Biti kreativna i inovativna osoba
U mogućnosti komunicirati i raditi sa osobama raznih dobnih skupina, karaktera i statusa
Proaktivna osoba koja samostalno provodi zadane smjernice rada
Imati jako razvijene komunikacijske vještine
Biti osoba sa razvijenom svijesti o upravljanju budgetom neprofitne organizacije, te brigu o uštedi na svim
stavkama
Imati visoko razvijene analitičke sposobnosti
Posjedovati vještine organizacije i pravovremenog planiranja
Redovno komunicirati sa zaposlenicima HTSa i vanjskim suradnicima
Dokumenti za prijavu:
• Prijava na natječaj
• Životopis na engleskom i hrvatskom jeziku
• Kopija diplome
• Certifikat o poznavanju engleskog jezika
Zaštita osobnih podataka:
Svi osobni podaci koje dostavite biti će korišteni isključivo u svrhu provođenja selekcijskog postupka i čuvati će se
tri mjeseca od zaključenja natječaja. Ukoliko niste suglasni s ovim, molimo navedite u svojoj prijavi. U svakom
trenutku možete zatražiti prestanak obrade vaših podataka ili njihovo brisanje putem e-maila [email protected].
Hvala na Vašem interesu i veselimo se mogućoj suradnji!
Hrvatski Teniski Savez

Organizacije