Novi način obračuna rang listi svih kategorija u 2021. godini

Novi način obračuna rang listi svih kategorija u 2021. godini

OBAVIJEST OKO BODOVANJA I RANG LISTI

Upravni odbor HTS-a, na prijedlog Stručnog odbora donio je odluku o promjeni načina izračuna rang listi u svim dobnim skupinama. Za rang listu prema navedenoj odluci u 2021. godini računaju se samo bodovi osvojeni u igranoj kategoriji, a bez prijenosa bodova iz niže i više kategorije.

Na dvoranskim državnim prvenstvima i svim ostalim natjecanjima u siječnju primjenjivati će se stara rang lista. (od 1.1.2021. godine).

Paralelno sa starom rang listom početkom 2021. godine izaći će nova rang lista. Ona će sadržavati konvertirane bodove prema novoj izračunskoj tablici, osvojene samo u kategoriji u kojoj je turnir odigran u prethodnoj 2020. godini.

Od 1.2. započinje se s primjenom nove rang liste, na svim natjecanjima osim na državnim prvenstvima predviđenim tijekom veljače, gdje će i dalje biti važeća stara rang lista od 1.1.2021. godine.

Hrvatski teniski savez

Organizacije