Obavijest redovitim studentima kategoriziranim sportašima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja s ciljem potpore studiranja kategoriziranih sportaša
osigurava određeni broj mjesta u studentskim domovima u Republici Hrvatskoj koji su
namijenjeni redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – kategoriziranim sportašima
pod određenim uvjetima. Ovom prilikom skrećemo pozornost na Pravilnik o uvjetima i načinu
ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje („Narodne novine“, broj:
63/19) te molimo da obratite pozornost na članak 4. stavak 4. spomenutog Pravilnika koji
propisuje da Ministarstvo znanosti i obrazovanja može posebnim odlukama, uz prethodno
mišljenje Ministarstva turizma i sporta dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim
kapacitetima učeničkih domova redovitim studentima sportašima od I. do IV. kategorije uz uvjet
da su prijavljeni na natječaj studentskog centra u natječajnom roku i u skladu s uvjetima
natječaja koje propisuju studentski centri, a na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu
ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje.

Redoviti studenti – kategorizirani sportaši koji će zatražiti smještaj u studentski dom dužni su:

 • prijaviti se na natječaj studentskog centara u natječajnom roku koji propisuje studentski
  centar i dostaviti propisanu dokumentaciju koja je potrebna za osiguranje smještaja u
  studentskom domu. U svojoj prijavi mogu naznačiti da se radi o redovitom studentu –
  kategoriziranom sportašu,
 • prijaviti se Ministarstvu turizma i sporta s naznakom „studentski dom – kategorizirani
  sportaši“ najkasnije do 1. rujna 2022. godine te dostaviti propisnu dokumentaciju iz Zahtjeva za
  smještaj u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a koji se nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva turizma
  i sporta https://mint.gov.hr/smjestaj-u-studentski-dom/21586.

Prijavu za smještaj studenti – kategorizirani sportaši trebaju dostaviti na adresu:

Ministarstvo turizma i sporta
Prisavlje 14
10 000 Zagreb
(studentski dom – kategorizirani sportaši)

Po dostavi dokumentacije, Ministarstvo turizma i sporta će Ministarstvu znanosti i obrazovanja
dostaviti mišljenje o prijavitelju. Za kategorizirane sportaše, koji zadovoljavaju sve propisane
uvijete za dodjelu smještaja u dom, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijeti će posebnu
odluku o smještaju koja će biti dostavljena na adresu prijavitelja i studentskog centra za koji je
se prijavitelj natjecao.

Organizacije