OBAVIJESTI o promjenama pravilnika o pojedinačnim natjecanjima i rangiranju

1.NO-NET RULE

Ovo pravilo se provodi od 1.1.2018. godine na svim turnirima iz kalendara HTS-a u kategorijama 12,14,16,18
Odluka je donesena sukladno o promjeni pravila na svim TE i ITF turnirima i biti  će na snazi do kraja 2018 godine.
OBJAŠNJENE  NO NET RULE-a : Ukoliko igrač koji servira pogodi mrežu i lopta uđe u odgovarajuće polje , lopta je i dalje u igri bez zaustavljanja.

2.PROMJENA PRAVILNIKA O RANGIRANJU – RANGOVI TURNIRA

Od 1.1.2018. godine rangovi turnira su podjeljeni na :
A RANG – Državna prvenstva na otvorenom i međunarodni turniri ( TE i ITF) 1.ranga – sve kategorije
1.RANG – Državna dvoranska prvenstva, Mastersi 13 i 15, te svi ostali međunarodni turniri ( TE, ITF) – sve kategorije
3. RANG – Regionalna prvenstva – sve kategorije
3.-4.-5. rang svi ostali turniri iz kalendara HTS-a – sve kategorije

3.PROMJENA PRAVILNIKA O RANGIRANJU – NOVA TABLICA BODOVANJA

4.PROMJENA PRAVILNIKA O RANGIRANJU – PRENOŠENJE BODOVA IZ MLAĐE KATEGORIJE U STARIJU I OBRNUTO

Za izračun bodova uzima se 6 najboljih plasmana u pojedinačnoj konkurenciji, od kojih 2 mogu biti u samo jednoj starijoj kategoriji ( primjer. Igraču iz kategorije 12 za rang listu do 12.godina se priznaju  bodovi ostvareni u starijoj kategoriji  do 14.godina, ako je ostvario bodove u kategoriji do 16.godina oni se ne računaju za rang listu do 12.godina nego za rang listu do 14.godina)
Ostale promjene pravilnika o pojedinačnim natjecanjima koje stupaju na snagu 1.1.2018. biti će  postavljene na stranice HTS-a do kraja mjeseca.

NAPOMENA : Za prvi mjesec dana će se koristiti paralelno stara i nova rang lista kako bi igrači i igračice mogli prilagoditi na novi sustav bodovanja.

Moguća je i prilagodba na sve promjene pravila od mjesec dana ali o svemu ćete biti obaviješteni.

TABLICA BODOVANJA 

Organizacije