Odbor Sjever

  • Marijan Dugandžić – Predsjednik
  • Saša Hršzon – Član Stručnog odbora HTS-a

Upravni odbor

  • Bojan Ružić
  • Dražen Lovreković
  • Goran Popadić
  • Krešimir Šifkorn
  • Lovro Juzbašić
  • Marijan Dugandžić
  • Sonja Ivoš

Organizacije