Poziv na prijavu organizatorima dvoranskih prvenstava Hrvatske u 2019. godini

Poštovani,

Pozivamo sve zainteresirane da najkasnije u roku od 7 dana, do srijede 27.11. pošalju svoje kandidature za organizacijom dvoranskih prvenstava Hrvatske.

Dolje u prilogu ovog poziva nalaze se termini i uvjeti koje bi klubovi organizatori trebali zadovoljiti.

Važno je da na vrijeme pošaljete svoje prijave i iskažete interes za veći broj natjecanja budući samo manji broj klubova ima uvjete za organizacijom.

Po završetku prijave i odabira domaćina objaviti će se konačni kalendar za prva tri mjeseca i dvoranski dio sezone.

poziv

Lijepi pozdrav

Organizacije