Poziv na prijavu za ekipna natjecanja do 18 godina za 2024. godinu

Poštovani,

Pozivamo Vas da prijavite klupske sastave za ovogodišnja ekipna juniorska natjecanja u kategoriji do 18 godina.

Molimo Vas da prijavite sastave do krajnjeg roka iz poziva (ponedjeljak 13.5.), kako bi na vrijeme mogli objaviti sastave i krenuti u ovogodišnja ekipna natjecanja.

Dokumentacija:

Poziv za ekipna natjecanja
Prijavni list za juniore
Prijavni list za juniorke

Lijepi pozdrav

Organizacije