Poziv na Skupštinu

ČLANOVIMA SKUPŠTINE HTS-a

Temeljem članka 40. Statuta Hrvatskog teniskog saveza, Predsjednica Hrvatskog teniskog saveza
Nikolina Babić, saziva sjednicu Skupštine HTS-a koja će se održati u četvrtak 28. 12. 2023. godine u
Hotelu Westin, Izidora Kršnjavog, Zagreb s početkom u 13.00 sati.
Za sjednicu Skupštine HTS-a predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnog predsjedništva
2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izbor verifikacijske komisije
4. Izvješće verifikacijske komisije
5. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
6. Izvješće o radu HTS-a u 2023. godini
7. Financijski plan HTS-a za 2024. godinu
8. Rasprava i usvajanje izvješća iz točaka 6. i 7.
9. Prijedlog odluke o isključenju gosp. Petra Mirića iz HTS-a
10. Prijedlog odluke o isključenju gosp. Vatroslava Šrajera iz HTS-a
11. Rasprava i donošenje odluka o točkama 9. i 10.
12. Prijedlog novog Statuta HTS-a
13. Rasprava i donošenje odluke o točki 12.
14. Isključenje dosadašnjih članova Saveza: Hrvatskog teniskog saveza veterana i Hrvatskog teniskog saveza tenisača u kolicima, radi neispunjavanja uvjeta za članstvo
15. Rasprava i donošenje odluke o točki 14.
16. Razno

Srdačan pozdrav,

Predsjednica HTS-a
Nikolina Babić v.r.

Poziv možete preuzeti kao PDF ovdje.

Organizacije