POZIV za prijavu kandidata izbornika omladinskih selekcija

Hrvatski teniski savez temeljem odluke Stručnog odbora sa sjednice održane 27. listopada 2017. godine u Zagrebu, raspisuje

P O Z I V

za prijavu kandidata izbornika omladinskih selekcija

Izbornici se biraju za sljedeće kategorije:
– djevojčice do 12 i 14 godina
– dječaci do 12 i 14 godina
– juniorke do 16 i 18 godina
– juniori do 16 i 18 godina

s mandatom do 2020. godine. Nakon isteka mandata do izmijenjene odluke novog Upravnog odbora izbornici nastavljaju s radom kao vršitelji dužnosti izbornika.

Svaki kandidat mora ispunjavati uvjete (i dostaviti dokaze o tome) kako slijedi:

 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske (dokaz: domovnica u izvorniku ili ovjerena preslika),
 • da ima najmanje SSS (dokaz: svjedodžba o završenom školovanju u izvorniku ili ovjerena preslika),
 • da je afirmirani teniski stručnjak s minimalno važećom A – trenerskom licencom koji se dokazao svojim radom i rezultatima u hrvatskom i/ili svjetskom tenisu (dokaz: popis igrača/igračica s kojima je kandidat radio uz istaknute najznačajnije rezultate, potvrda o vođenju ekipa i reprezentacija izdana od ustanove koja ima ingerenciju na navedenoj ekipi ili reprezentaciji i sl.),
 • poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, Internet),
 • aktivno poznavanje i korištenje engleskog jezika,
 • potvrda o nekažnjavanju ne starija od mjesec dana i dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Dužnost izbornika obuhvaća sljedeće poslove:

 • praćenje Državnih prvenstava i Mastersa,
 • određivanje igrača za reprezentativne nastupe (ekipna i pojedinačna),
 • odlazak na reprezentativne nastupe (ekipne i pojedinačne),
 • biranje suradnika  – pomoćnika izbornika, kako bi se kvalitetno pokrili svi nastupi,
 • pomoć roditeljima i trenerima pri izradi programa,
 • stalna komunikacija s roditeljima i trenerima (širi popis potencijalnih reprezentativaca) o planu priprema, turnira, potrebama igrača i sl.,
 • praćenje nastupa (u Hrvatskoj i inozemstvu) šireg popisa igrača te unos informacija u online sustav,
 • obavještavanje roditelja o datumima kada se nastupa za reprezentaciju (da igrači budu dostupni – ne igraju druge turnire),
 • pružanje informacija roditeljima o planu putovanja,
 • sudjelovanje u prijedlogu izrade kalendara turnira koje pokriva HTS,
 • upućivanje roditelja na kontakt osobe u HTS ukoliko trebaju potrebne informacije oko npr.
 • kategorizacija sportaša, ulaska u programe HOO-a,
 • pojedinosti oko putovanja, prijave natjecanja,
 • rang liste,
 • isplate putnih troškova ili nagrada za osvojena PH,
 • pravo na korištenje termina HTS za trening igrača
 • izradu godišnjeg plana i programa nastupa na pojedinačnim i reprezentativnim natjecanjima te utvrđivanje okvirnih ciljeva koji se žele postići i sve ostale poslove prema naputku Stručnog odbora

 

PRIJAVA:

Nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Krajnji rok za prijavu je petak 10. studenog 2017. godine

Prijava se može predati osobno u uredu HTS ili putem preporučene pošte na niže navedenu adresu.

Hrvatski teniski savez
Gundulićeva 3 / II.
10000 Zagreb

Organizacije