Prijave ekipno do 14 godina – rok 04.07.2022.

Poštovani,

Pozivamo Vas da prijavite klupske sastave za ekipno prvenstvo u kategoriji do 14 godina najkasnije do ponedjeljka 4.7.

Rang lista po kojoj će se određivati poredak  biti će objavljena 4.7. pa stoga nije nužno da uz imena igrača kod prijave šaljete i njihove rang liste.

Na ekipnom natjecanju djevojčica i dječaka do 14 godina, u službenoj prijavi ekipe pored svojih registriranih igračica i igrača teniski klub može prijaviti sljedeći broj igračica i igrača s posebnim statusom:

1.) Iz domaćih registriranih teniskih klubova – jednu posuđenu igračicu i jednog igrača;

2.) Iz država EU i iz stranih država – ukupno dvije igračice i dva igrača.

Broj igrača na listi: .– najviše 8 dječaka i 8 djevojčica, a najmanje 4 igračice i 4 igrača

Poredak igrača na listi:

– ITF rang lista,

– rang lista TE do 14 godina, do 300. mjesta

– rang lista HTS-a do 14 godina za djevojčice i dječake,

– ne rangirane djevojčice odnosno dječaci do 14 godina,

– rang lista HTS-a do 12 godina za djevojčice i dječake,

– ne rangirane djevojčice odnosno dječaci do 12 godina

Ukoliko ste ekipu prijavili prije današnjeg poziva, za svaki slučaj molimo Vas da ponovite prijavu da budemo sigurni oko prispjeća.

Preuzmi prijavni list

Poziv ekipna 2022 prijave 14 godina

Organizacije