Promjene u pravilniku o rangiranju za 2011. godinu

U skladu s pravilnicima ITF-a i TENNIS EUROPE Stručni odbor donio je na sjednici održanoj 4. ožujka 2011 g. odluku o promjeni odredaba iz članka 2. Pravilnika o rangiranju, a s tim u vezi i članka 4. istog Pravilnika, koja će stupiti na snagu objavom rang-liste HTS-a od 15. 4. 2011.

OBRAZLOŽENJE:
Bodovi osvojeni u kategoriji vrijedit će samo u prvoj starijoj kategoriji, a ne kao do sada u svim starijim kategorijama u kojima igrač ima pravo nastupa. To znači da se rezultati u kategoriji do 12 godina ne računaju za rang-listu do 16 godina, rezultati u kategoriji do 14 godina se ne računaju za rang-listu do 18 godina i rezultati u kategoriji do 16 godina se ne računaju za seniorsku rang-listu.
Odredba o priznavanju rezultata za rang-liste u mlađim kategorijama ostaje nepromijenjena.
Rang-lista od 15. 4. 2011. bit će obračunata prema novom Pravilniku.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

Organizacije