Rezervacija termina za testiranje na korona virus

Rezervacija termina za testiranje na korona virus

Drage sportašice i sportaši, dragi roditelji

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je odluku o 50 % nižoj cijeni u odnosu na cijenu određenu cjenikom Zavoda za testiranje za članove sportskih udruga, te sportaše i članove stručnih stožera kojima je testiranje neophodan uvjet za daljnje trenažne i natjecateljske aktivnosti, a isto je propisano pravilima sportskih federacija ili nacionalnim propisima zemalja u kojima se odvija natjecanje ili pripreme sportaša i ne ostvaruju pravo na financiranje testa na teret HZZO-a.

Tko ima pravo na povoljniju cijenu:

– svi kategorizirani sportaši u pojedinačnim sportovima

– drugi sportaši koji ne ostvaruju neki od navedenih uvjeta, ali samo za natjecanje međunarodne razine

– treneri i drugi neophodni članovi stručnih stožera ako i za njih postoji obveza testiranja.

Sportaše za testiranje MORAJU naručiti nacionalni sportski savezi/klubovi i krovne sportske organizacije, te se testiranja mogu odraditi samo u svrhu sudjelovanja u ligaškim i drugim službenim natjecanjima odnosno treninzima, što mora biti jasno naznačeno prilikom naručivanja.

Molimo Vas da se javite najkasnije tri dana prije testiranja na Covid-19, kako bi na vrijeme izvršili uplatu 50% cijene testiranja na račun HTS-a (203,19 kn), te kako bi Vas na vrijeme mogli naručiti na testiranje. U zamolbi je obvezno navesti za koje se međunarodno natjecanje testirate.

Zamolbe se primaju isključivo na e mail [email protected]

Link na HZJZ – https://www.hzjz.hr/ravnateljstvo/primjena-odluke-o-povlastenoj-cijeni-testiranja-na-sars-cov-2-rt-pcr-3-ciljne-sekvence-testiranje-na-covid-19-rt-pcr/

HTS

https://covid.hzjz.hr/lokacija/rockefellerova/?date=2021-02-24&time=0750

Organizacije