Skupština ZTSH

ČLANOVIMA ZTSH-e
– Svima –

Umag, 14. 07. 2014.

Pozivam Vas na Godišnju skupštinu ZTSH-e koji će se održati u prostorijama Meeting centra SOL Umag, Jadranska 64,Umag, u srijedu, 23. 07. 2014. s početkom u 12:00 sati.

te predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijske komisije
2. Izvješće verifikacijske komisije
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Izvješća komisija
5. Izvješće Predsjednika
6. Financisko izvješće
7. Razno
.

Predsjednik ZTSH-e

Vedran Greblo

Organizacije