Studentski dom za kategorizirane sportaše

Poštovani,

Na linku nađite dopis Središnjeg državnog ureda za šport vezano za smještaj kategoriziranih sportaša – redovnih studenata u studentske domove.

Dopis SDUŠ