Tečaj za glavne i linijske suce 2018

TEČAJ ZA GLAVNE I LINIJSKE SUCE – TEORETSKI DIO

ZAGREB 15. – 17. 12. 2017.

 

Tečaj za GLAVNE SUCE počinje u petak 15. 12. 2017. u 15:00 h i traje TRI dana, do

nedjelje 17. 12. 2017. kada se polaže ISPIT (pismeni i usmeni dio)

Praktični dio će se održati u proljeće 2018.

Detalji tečaja za glavne i linijske suce 2018

Organizacije