VAŽNO!!!!!! UPISI U RAZREDNE ODJELE ZA SPORTAŠE

Dragi učenici i roditelji!

ovim putem želimo vas izvijestiti da je na mrežnim stranicama Ministarstva znanost i obrazovanja https://mzo.hr/hr/odluka-o-upisu-ucenika-u-razred-srednje-skole-u-skolskoj-godini-20192020?cat=122   objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. („Narodne novine“, broj: 53/19).

Link na detaljne upute https://www.upisi.hr/docs/Publikacija_umjetnicke_sportasi.pdf 

Prijava učenika koji se upisuju u razredne odjele za športaše (vrijedi za ljetni i jesenski upisni rok) u školskoj godini 2019./2020.

Kandidati moraju poštivati rokove prijave u sustav kako bi se našli na rang-listama nacionalnih sportskih saveza i kako bi se mogli prijaviti u obrazovne programe koji se odnose na razredne odjele za sportaše, kako u ljetnome tako i u jesenskome upisnom roku. Kandidati koji u roku, navedenom u poglavlju Kalendar, ne iskažu interes za upis u razredne odjele za sportaše, neće biti u mogućnosti odabrati obrazovne programe koji imaju razredne odjele za sportaše.

Sva dodatna pitanja oko načina raspodjele bodova za upise u razredne odjele za sportaše možete uputiti Središnjemu državnom uredu za šport: Savska cesta 28/I10 000 Zagreb Telefon: 01/ 6042-950 e-mail: [email protected]

VAŽNI DATUMI

Opis postupaka

Datum

Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za športaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za športaše u NISpuSŠ-u

27.5.-2.6.2019.

 

Središnji državni ured za šport šalje nerangirane liste kandidata po športovima   nacionalnim športskim savezima u svrhu izrade rang-lista po športovima

3.6.2019.

Nacionalni športski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima športske uspješnosti 

4.-12.6.2019.

Nacionalni športski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste

13.6.2019.

Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) Nacionalni športski savezi ispravljaju rang-liste 

13.-19.6.2019.

Nacionalni športski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Središnjem državnom uredu za šport

21.6.2019.

Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma

21.-24.6. 2019.

Organizacije