Isplate sudačkih pristojbi u 2021. godini

Sukladno promjena visine poreza na ugovore o djelu u 2021.. godini dostavljam vam sljedeću obavijest.

Porez na ugovore o djelu od 01.01.2021. obračunava se po stopi od 20% ( 2020. g stopa je iznosila 24%)

Sudačke pristojbe oslobođene su plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Plaća se samo porez i prirez po novim stopama.

Probni izračun možete napraviti pomoću kalkulatora https://www.isplate.info/kalkulator-ugovor-o-djelu-2021.aspx

Organizacije