Kalendar natjecanja HTS-a za 2013. godinu

U tijeku su pripreme za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2012./2013. Učenici športaši, kao i svi drugi učenici, mogu se prijaviti za upis u sve srednje škole, ali i u posebne razredne odjele za športaše.

Natječaj za upis učenika škole zajedno objavljuju najkasnije do 15. lipnja 2012. godine u dnevnom tisku u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu ili za nekoliko županija zajedno. Uz opće uvjete za upis u natječaju će biti naveden popis predmeta i elemenata koji su posebno važni za upis u razredne odjele za športaše i nastavak obrazovanja sukladno Odluci o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2012./2013.

Sukladno točki IX. navedene odluke pravo prijave za upis imaju kandidati koji iz postignutoga općeg uspjeha u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja i uspjeha iz hrvatskoga jezika, matematike i stranoga jezika i dva nastavna predmeta po izboru srednje škole od ponuđenih pet, odnosno sedam dodatnih nastavnih predmeta iz posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja, ostvare minimalan broj bodova utvrđen za upis u gimnazije odnosno druge vrste četverogodišnjih srednjih škola te prilože potvrdu odgovarajućega nacionalnoga športskog saveza o športskom postignuću.

Učenik je dužan za upis u svaki sljedeći razred priložiti potvrdu odgovarajućega nacionalnoga športskog saveza samo na osnovi športskih postignuća. Ako se prijavi više kandidata od broja planiranog za upis, konačan izbor izvršit će Povjerenstvo Uprave za šport Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, prema športskim mjerilima.

Molimo sve učenike koji žele upisati sportske razrede da upute pismenu zamolbu za izdavanje potvrde najkasnije do 27. 6. 2012. na mail [email protected], poštom ili na fax br. 01/4830 720

Za sve dodatne informacije možete nazvati ured HTS-a na br. tel. 01/ 4830 756 ili pronaći na linkovima.

Organizacije