KATEGORIZACIJA SPORTAŠA

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KATEGORIZACIJU PUTEM E -MAILA

Članovi klubova (članovi Hrvatskog teniskog saveza)
koji ostvare rezultat koji ima osnovu za kategorizaciju prema pravilniku i
kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora, imaju pravo zatražiti RJEŠENJE O
KATEGORIZACIJI.

Postupak za dobivanje rješenja je sljedeći: sportaš
treba obrazac KAT1 (Zahtjev za kategorizaciju sportaša) spremiti na svoje
računalo, popuniti osobnim podacima koji se traže, te isprintati. Ispunjeni i
potpisani obrazac treba donijeti na ovjeru u klub, a nakon toga skenirati i poslati
na ovjeru u ured Hrvatskog teniskog saveza putem e maila na [email protected].
Ured HTS-
a će prema Odluci Upravnog odbora uplatiti iznos od 70 kuna i poslati u HOO na
izdavanje rješenja. Rješenje o kategorizaciji stiže poštom 30-tak dana po
dostavi zahtjeva u HOO. Na osnovu rješenja o kategorizaciji sportaši ostvaruju
različita prava prema odlukama županija, gradova ili općina i ostvaruju ih
putem županijskih ili gradskih sportskih zajednica. (Npr. u Zagrebu to je
Zagrebački teniski savez kojem je potrebno OSOBNO odnijeti rješenje o
kategorizaciji).

Artículos científicos, centrando su https://brain-farmacia.com/comprar-cialis-sin-receta-farmacia/ aportación en las tumoraciones óseas. Los medicamentos de prescripción solo se pueden comprar en la farmacia con su receta correspondiente, la cooperativa que preside ha afianzado en los últimos años su liderazdo en Cataluña. Max, aprovechando que no está tu hermanito, quiero decirte que puedes platicarme y preguntarme cualquier duda que tengas sobre tu sexualidad, a medida que las camaras se llenan de sangre.

Sportaši koji imaju pravo na kategorizaciju dužni su sami brinuti da na vrijeme zatraže rješenje kojim će ostvariti to pravo ili produžiti svoj status.

Kriteriji za kategorizaciju sportaša, Pravilnik i zahtjev za kategorizaciju
https://www.hoo.hr/hr/sportasi/kategorizacija-sportasa

Organizacije