KATEGORIZACIJA SPORTAŠA

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KATEGORIZACIJU PUTEM E -MAILA

Članovi klubova (članovi Hrvatskog teniskog saveza) koji ostvare rezultat koji ima osnovu za kategorizaciju prema pravilniku i kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora, imaju pravo zatražiti RJEŠENJE O KATEGORIZACIJI.

Postupak za dobivanje rješenja je sljedeći: sportaš treba obrazac KAT1 (Zahtjev za kategorizaciju sportaša) spremiti na svoje računalo, popuniti osobnim podacima koji se traže, te isprintati. Ispunjeni i potpisani obrazac treba donijeti na ovjeru u klub, a nakon toga skenirati i poslati na ovjeru u ured Hrvatskog teniskog saveza putem e maila na [email protected]. Ured HTS- a će prema Odluci Upravnog odbora uplatiti iznos od 70 kuna i poslati u HOO na izdavanje rješenja. Rješenje o kategorizaciji stiže poštom 30-tak dana po dostavi zahtjeva u HOO. Na osnovu rješenja o kategorizaciji sportaši ostvaruju različita prava prema odlukama županija, gradova ili općina i ostvaruju ih putem županijskih ili gradskih sportskih zajednica. (Npr. u Zagrebu to je Zagrebački teniski savez kojem je potrebno OSOBNO odnijeti rješenje o kategorizaciji).

Sportaši koji imaju pravo na kategorizaciju dužni su sami brinuti da na vrijeme zatraže rješenje kojim će ostvariti to pravo ili produžiti svoj status.

Kriteriji za kategorizaciju sportaša, Pravilnik i zahtjev za kategorizaciju https://www.hoo.hr/hr/sportasi/kategorizacija-sportasa

Organizacije