Poziv za prijavu zainteresiranim klubovima organizatorima pojedinačnih i ekipnih prvenstava u 2020. godini

Rok za prijavu srijeda 11. ožujak 2020. godine