POZIV ZAINTERESIRANIM ORGANIZATORIMA DVORANSKIH PRVENSTAVA HRVATSKE DO 12, 14, 16, 18 GODINA I SENIORSKOJ KATEGORIJI

Pozivaju se zainteresirani klubovi koji žele biti organizatori pojedinačnih dvoranskih prvenstva Hrvatske u navedenim kategorijama da najkasnije do petka 24.11. 2023. godine pošalju svoju kandidaturu s naznačenom kategorijom i konkurencijom koju želite organizirati.

Više u pozivu: Poziv organizatorima PH zima 2024

Organizacije