Programi

Programi za Vrhovne suce i upute (Excel-stari)
Program za turnire veličine kostura glavnog turnira do 40 igrača
Program za turnire veličine kostura glavnog turnira do 64 igrača
Program za Hrvatske teniske lige
Program za veteranske turnire
Upute za programe HTS Kosturi
Iz HTS-a moli sve Vrhovne suce da ako koriste HTS Kosture kao alternativu, izvještaje sa turnira šalju kao dvije odvojene datoteke označene kao:
  • Rxx_20xxmmdd_KA_M
  • Rxx_20xxmmdd_KA_Ž
  • Rxx – Rezultati, a xx je kategorija, npr. R14 = rezultati do 14
  • 20xxmmdd – Datum početka kvalifikacija, npr. 20070127 = 27.01.2007.
  • KA – Kratica kluba organizatora, npr. KA = TK Karlovac
  • M/Ž – Oznaka M=muški (dječaci, juniori, seniori) , Ž=ženski (djevojčice, juniorke, seniorke) dio turnira

Organizacije