TEČAJ ZA GLAVNE I LINIJSKE SUCE 2019

TEČAJ ZA GLAVNE I LINIJSKE SUCE – TEORETSKI DIO

ZAGREB 11. – 13. 01. 2019.
Tečaj za GLAVNE SUCE počinje u petak 11. 01. 2019. u 15:00 h i traje tri(3) dana, do nedjelje 13. 01. 2019. kada se polaže ISPIT (pismeni i usmeni dio).

Praktični dio će se održati u proljeće 2019.

ROK PRIJAVE: PETAK , 21. 12. 2018. do 15:00 h. 

Detalje pronađite u pozivu u privitku. 

 {filedir_2}Tecaj_za_glavne_i_linijske_suce_-_Zagreb_2019_1.pdf

Organizacije